Ny förskola byggd på Värmdö

Sommaren 2020 stod den nya förskolan intill Charlottendalsvägen färdig.

Förskolan är uppförd i två plan om 1800 kvm BTA och här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktlinjer.

Charlottendals förskola har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Närheten till skogen tas tillvara på när det gäller utemiljön, större delar av tomten är lämnad orörd för barnen att leka på.

Projektet bedrevs i samverkan med Värmdö kommun inom ramen för vårt avtal om strategisk partnering.

Foto: barabild.se

Fakta

  • Adress Charlottendalsvägen, Gustavsberg
  • Projekttid 2017-2020
  • Yta 1800 kvm BTA
  • Byggherre Värmdö kommun
  • Projekt Arcona har byggt en ny förskola på obebyggd mark
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan

Om fasaden

Fasadpanelen är värmebehandlad furupanel även kallad ”Thermowood” från Moelven.

Panelen är spontad och därmed tät i sig så den utanpåliggande lockläkten som skapar ”bergsmönstret” är enbart för syns skull.

Under värmebehandlingen värms träet upp i en syrefri kammare tills temperaturen överstiger 200°C. Träet förkolnar inte men åldras på konstgjord väg 200 år under en dag. Behandlingen består enbart av värme från ett närliggande sågverk. Ingen form av kemikalier tillsätts.

Värmebehandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så rötsvamparna får svårt att få näring. ThermoWood Furu får därmed en bättre skydd mot röta. Värmen driver ut harts och överflödigt vatten ur träet och förmågan att ta upp fukt minskar med upp till 50%. Dessutom ökar värmebehandlingen träets isoleringsförmåga.

Thermowood är även Svanenmärkt.

Vill du veta mer om projektet?

Johan Månsson