Fördjupat samarbete med socialt ansvarstagande

Arcona och Veidekke kommer att i strategisk samverkan med Värmdö kommun utveckla kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Det nytecknade avtalet omfattar kommunens projekt gällande ombyggnad och nybyggnad av exempelvis skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar med en möjlig omsättning på ca 1,2 miljarder kronor. Avtalet gäller under de kommande sex åren med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Initialt ingår projekten med ombyggnaden av Farstavikens skola samt åtgärder i hamnen på Kattholmen.

Projekten ska genomföras i strategisk samverkan, med syftet att ta tillvarata allas kompetens och skapa högpresterande team som från tidiga skeden samarbetar för projektets bästa och som kontinuerligt förbättrar sig och produkten genom att tillsammans genomföra flera projekt på rad.

Vi vill få planeringsmässig kontroll över vårt strategiska behov samt tydligt uppnå effektivare genomförande av respektive projekt som möter brukarnas behov.” säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö kommun. ”Samtidigt ser vi att denna arbetsform ökar möjligheten till effektivitetsförbättringar under avtalstiden som bör ge ökat värdeinnehåll för våra interna kunder men även kravställa internt vad vi ska prioritera för områden under projekten.”

Genom ramavtalet åtar sig Arcona och Veidekke att etablera ett fördjupat samarbete med lokala näringslivet i kommunen. Som ett led att öka det sociala ansvarstagandet kommer även arbetssökande och långtidsarbetslösa att erbjudas möjlighet till sysselsättning.

Värmdö kommun valde Arcona/Veidekke som samarbetspartner för att man sammantaget kunde visa på den bästa organisationen och arbetssättet för strategisk samverkan.

Vi är mycket stolta och glada över att få vara med och utveckla Värmdö kommun. Avtalets innehåll och målformuleringar stämmer mycket väl med Arconas och Veidekkes sätt att bedriva projekt i samverkan och över tid”, säger Niklas Virving, avdelningschef på Arcona. ”I projekten bjuds alla aktörer in – kund, samarbetspartners och medarbetare – till ett involverande arbetssätt för att gemensamt optimera utformning och lösningar, vilket även leder till en effektivare process som dessutom är mycket roligare att jobba i”.

Fakta

  • Projekttid 2015--
  • Byggherre Värmdö kommun
  • Projekt Samverkansavtalet omfattar kommunens projekt gällande ombyggnad och nybyggnad av exempelvis skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar.
  • Arconas uppdrag Samverkansentreprenad