Ny gästhamn i Gustavsberg

På Kattholmen skapas nu ett marint centrum med försäljning och uthyrning av båtar, samt en servicebrygga med bland annat toatömning och båtbottentvätt. Tanken är också att ge plats för butiker, restaurang och café. På, eller intill Kattholmen anläggs också en ny gästhamn med reception, duschar och toaletter.

Arcona arkitekter har  tagit fram och ritat hela dispositionen av ön med alla nya byggnader; hamnkontor med café, omklädningsrum med duschar och toaletter, tvättstuga samt ett teknikhus plus nya flytbryggor och en tänkt användning av de gamla byggnaderna som restaurang. De keramiska fasaderna är tänkta att knyta an till porslinstillverkningen i Gustavsberg då mycket av Kattholmen består av gamla utfyllnadsmassor av porslin. Där har man tagit upp klassiska porlinsmönster, som t.ex. Stig Lindbergs Berså.

Exengo installationskonsult står för all installationsprojektering på Kattholmen.

Ambitionen är att utveckla Gustavsbergs hamnområde till en attraktiv plats för både invånare och besökare. Hamnområdet ska inrymma ett aktivt småbåtsliv, centrum för kultur och design och alltigenom präglas av ett hållbarhetsperspektiv.

I framtiden ska Gustavsbergs hamn kunna erbjuda ännu fler aktiviteter och upplevelser med fokus på kultur, hållbar utveckling och marina näringar. Redan etablerade verksamheter ska stimuleras och utvecklas. En del av den gamla hushållsporslinsfabriken omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser. Hit förläggs bland annat huvudbiblioteket, dans och balettskolan, porslinsmuséet och Gustavsbergs konsthall.

Fakta

  • Adress Kattholmens gästhamn
  • Projekttid 2016-2017
  • Byggherre Värmdö kommun
  • Projekt Värmdö kommun uppför gästhamn i Gustavsberg. Projektet omfattar miljösanering, markarbeten, flytbryggor och gästhamn.
  • Arconas uppdrag Samverkansentreprenad. Arcona arkitekter har ritat allt.