Att överträffa kundens förväntningar

Största framgång med samverkan får man genom att arbeta i tidiga skeden och specificera projektet tillsammans där alla bidrar med sina erfarenheter och kompetens.

Byggandet blir alltmer komplext på grund av nya krav och en snabb teknisk utveckling. Tidigare kunde erfarna projektledare/konsulter med flera hålla ihop även komplexa projekt på egen hand. Sanningen idag är att ingen enskild person i byggprocessen kan ha all kunskap som behövs för att lyckas med ett bygg- eller fastighetsprojekt. Konsekvensen har i Sverige blivit skenande kostnader, ojämn kvalitet, svårt att hålla tider med mera.

Ett bygg- eller anläggningsprojekt involverar många intressenter från hyresgäst, byggherre, arkitekt, konsulter, entreprenör, installatörer till leverantörer så för att lyckas krävs istället samverkan/partnering där alla bidrar med sina erfarenheter, kompetenser och specialistkunnande på respektive område för att projektet inte bara skall lyckas utan där man även överträffar kundens/byggherrens förväntningar.

Sedan mer än 10 år har man i Sverige man börjat arbeta i samverkan/partnering, där några entreprenörer idag har över en 1/3 av sin omsättning i samverkansprojekt. Samverkan där man arbetar i förtroende med respekt för varandra, har gemensam ekonomi och öppna böcker och där man med gemensamma insatser lyckas hålla eller underskrida budget och tider till utlovad kvalitet.

Genom strategisk samverkan mellan byggprocessens olika aktörer kan det värdeskapande samspelet åstadkommas. Det är en del av Arcona Lean Construction.

Kunder om strategisk samverkan med Arcona

Huddinge Samhällsfastigheter

Kundrelation1_005_liten

Håkan Lindblom, projektchef Huge Fastigheter och Catrin Hansson, projektchef Arcona

Arcona har tecknat ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter som omfattar byggandet av idrottshallar i Huddinge Kommun. Samarbetet ska bedrivas med strategisk samverkan och med öppna böcker och involvering av kund och beställare i projektet.

”Inom ramavtalet och i strategisk samverkan har vi hittills avropat program-, projekteringsuppdrag samt produktion för upp till fyra nya idrottshallar av Arcona varav en är i produktion nu” säger Håkan Lindblom, projektchef på Huddinge samhällsfastigheter. ”Genom ett nära samarbete har vi fått ta del av Arconas kompetens inom idrottshallar och fördelen som jag upplever med Arcona är att de förstår våra behov som fastighetsägare och de har också en förståelse för våra hyresgästers behov, i det här fallet kultur och fritidsförvaltningen. Jag är också mycket nöjd med att Arcona i tidigt skede involverade alla berörda kompetenser och parter. Genom workshops och programmöten har vi i tidig dialog mellan vår projektledare, Arconas arkitekter och projektledare samt vår hyresgäst, kommit fram till programhandlingen.”

Huddinge Samhällsfastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. Ägare är Huddinge kommun. Fastigheterna består av lika stora delar bostäder och lokaler. Bland HUSFs lokaler finns förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar, kontor samt köpcentrum.

Strategisk samverkan ger starka team och framgångsrika projekt

Skulle Barcelonas fotbollslag vara lika bra om de bytte ut större delen av startelvan ett par gånger varje år? Knappast, eftersom spelarna behöver känna varandra väl och utveckla en effektiv kommunikation och spelstil tillsammans. På samma sätt finns mycket att vinna på att skapa långsiktiga team av beställare och utförare i byggprojekt. Arcona var bland de första i Sverige att erbjuda strategisk samverkan, ett koncept som blir allt mer efterfrågat.

Fördelar med strategisk samverkan

IMG_0776Genom långsiktig, strategisk samverkan kan man projekt för projekt sänka byggkostnaderna och korta tiderna, både produktionstider och ”time to market”. Genom att samma team arbetar ihop från projekt till projekt ges förutsättningar att kontinuerligt effektivisera produktionskedjan och man bör uppnå kostnadssänkningar om minst 5% per projekt.

Kombineras upprepningseffekten med en produktspecialisering och bygger ett antal likartade projekt där man gemensamt utvecklar och optimera produkten, sänker man ofta byggkostnaderna med 20-40% på tre år. Genom att ha tillgång till ett brett team får byggherren hjälp med att ta fram bättre specifikationer och därmed få bättre valuta för sin investering. Framgången i strategisk samverkan bygger i grunden på samma nyckelfaktorer som samverkan i enskilda projekt, men genom att samarbeta över tid och har en kontinuitet i teamen så skapas förutsättningar för att:

  • effektivisera processen,
  • arbeta med att utveckla och optimera produkten utifrån kundens behov, samt att
  • uppnå synergieffekter mellan flera projekt.

Gösta Fernström, författare och chefsutvecklare med inriktning på bygg- och fastighetsbranschen har god kännedom om partnering och strategisk samverkan i Sverige och EU. Gösta har skrivit ett 10-tal managementböcker om bygg- och fastighetsbranschen sedan i början av 90-talet. Drev SBL programmet vid IFL i 15 år och har utvecklat 600-700 av branschens högsta chefer.

Läs mer om vad Gösta Fernström säger om fördelar med strategisk samverkan.