Vi bygger på ditt förtroende

Relationer bygger. Inte bara engagemang, starka team och effektiva processer.
I vår värld bygger relationer fastigheter. Dessutom bygger vi på att alla parter ska vara nöjda hela vägen. 100% nöjda. Kort sagt, vi bygger på ditt förtroende.

Några av våra projekt

Vill du veta vilka projekt vi arbetar med?

Här presenteras några av våra pågående och avslutade projekt.

VISA ALLA

Vårt erbjudande

Byggentreprenad

Arcona Lean Construction projekterar och bygger i nära samverkan med beställare och underleverantörer

LÄS MER

Fastighetsutveckling

Arcona Concept hjälper byggherrar att ta fram idékoncept och program för hållbar fastighetsutveckling samt genomför även utvecklingsprojekt i egen regi

LÄS MER

Projektering

Arconakoncernen har in-house resurser för att i nära samarbete projektera hållbara och attraktiva fastigheter

LÄS MER

Våra produktområden

Kontor

Hållbara kontor för framtidens arbetssätt

LÄS MER

Hotell

Stockholms största hotellbyggare

LÄS MER

Idrottshallar

Idrottshallar för halva kostnaden

LÄS MER