Kvarteret Rosenbad nominerat i ROT-priset

Nomineringen från Stockholms Byggmästareföreningen: 

”Kvarteret Rosenbad är ett statligt byggnadsminne som består av fyra sammanslagna byggnader. I och med renoveringen har dessa fyra byggnader, med sina fyra olika ursprungliga byggherrar, återfått delar av sin originalkaraktär med detaljer och kulörer som anknyter till det tidiga 1900-talet. Ett nybyggt trapphus binder samman historiken och ger kvarteret en modern och framtidssäkrad logistik. Ökad tillgänglighet har varit en drivande fråga. Utvändigt har alla yttertak lagts om med svart plåt respektive kopparplåt, och stora delar av
fasaderna har varsamt renoverats. I projektet har högkvalitativa, vackra och hållbara material från förnyelsebara resurser prioriterats. Den enskilt största byggtekniska utmaningen bestod i att – mitt i kvarteret med stora kulturhistoriska värden – riva delar av ett gårdshus, göra grundläggning och bygga upp det nya trapphuset.”

Diplom ROT-priset

Byggherre/fastighetsägare: Statens Fastighetsverk
Byggentreprenör: Arcona AB
Arkitekt: Ahrbom & Partner

 

Vinnaren utses 17 maj.