Från skobutik till tandklinik

På Vaksalagatan 3 i Uppsala har vi utfört en hyresgästanpassning på 520 kvm på uppdrag av Stadsrum fastigheter. Nu har tandkliniken Aqua Dental flyttat in med 13 behandlingsrum, steril och administrativa lokaler där det tidigare låg en skobutik.

Arcona ansvarade för projekteringsledningen och har tagit fram bygghandlingar. Installatörerna har anlitats som totalentreprenad i samverkan.

En tandläkarstol kräver en stor mängd installationer som kommer upp ur golvet. För att minimera antalet håltagningar ner till skobutiken ligger nu alla dragningar ingjutna i golvet som höjdes med 10 cm för att få plats.

Den stora utmaningen i projektet var tiden då den totala produktionstiden endast var tre månader. Tack vare fantastiska underentreprenörer så kan vi stolt säga att vi utfört en lyckad leverans.

Fakta

  • Adress Vaksalagatan 3, Uppsala
  • Projekttid Hösten 2021-Vintern 2022
  • Yta ca 520 kvm
  • Byggherre Stadsrum
  • Projekt Hyresgästanpassning på ca 520 kvm - från skobutik till tandklinik.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan

Vill du veta mer om projektet?

Per Almgren