Individanpassat ögonsjukhus för 12.000 operationer om året

Arcona har varit med och uppfört S:t Eriks Ögonsjukhus, Eye Center of Excellence. Sveriges enda sjukhus specialiserat på ögonsjukvård. Här samlas vård, forskning, utbildning och utveckling under ett och samma tak i en byggnad med oavbruten vård och kapacitet att genomföra 12.000 operationer om året. Med ögonsjukvård i världsklass.

Engagemang genom hela processen

Arcona har gått in som totalentreprenörer för S:t Eriks Ögonsjukhus i kvarteret Patienten. Ett ansvar som inneburit hela kedjan från tolkande av ramhandling och upprättande av systemhandling till ett fullt färdigt säkert och användarvänligt sjukhus.

— I ett så här komplext projekt är det bra att vi har fått vara med från ett så pass tidigt skede. Vi har kunnat nyttja hela vår koncerns kapacitet, där Veidekke Anläggning gjorde den mycket svåra grundläggningen. För att skapa delaktighet från alla parter har vi använt oss av ICE-projektering där engagemanget från beställare, hyresgäster och entreprenörer har varit en viktig byggsten för oss genom hela projektet. Så beskriver Arconas affärschef, Rafed Elbasam, några av framgångsfaktorerna.

Idag möter ögonsjukhuset kriterierna för Miljöbyggnad Guld och har ett stort fokus på att ta fram system som minimerar och sänker energiförbrukningen. Dessutom är byggnaden flexibel och långsiktigt konstruerad för att underlätta framtida ombyggnader.

Fakta

  • Adress Norrbacka, Karolinska sjukhuset
  • Projekttid 2016-2020
  • Yta ca 42.000 kvm
  • Byggherre Vitartes
  • Projekt Vi bygger nya St Eriks ögonsjukhus
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad tillsammans med Veidekke
  • Kostnad 950 000 000 kr

Ett robust sjukhus med individen i fokus

Projekteringen av ett sjukhus skiljer sig mycket från traditionella kontorsbyggnader och andra kommersiella fastigheter. Här höjs kraven på såväl säkerhet som metodval.

— Blir det strömavbrott i en kontorsbyggnad kan man acceptera några minuters avbrott i verksamheten, men på ett sjukhus är det helt andra förutsättningar. En operation ska kunna fortgå även under ett strömbortfall. Då gäller det att utrustningen och system också fungerar, exemplifierar Rafed.

— Genom ventilationslösningen säkerställs ett jämt lufttryck i rummet oavsett strömtillförsel. Även belysningen, med belysningsstyrning och dagsljusstyrning, har anpassats för att inte ha någon negativ inverkan på ögat, varken inför eller efter operation. På så vis är det noga planerat för individen.

Användarvänlig konstruktion

Samtidigt som en sjukhusbyggnad behöver vara robust för att garantera patientsäkerhet så behöver den också vara användarvänlig och konstruerad efter brukaren och verksamhetens behov. Genom observation och dialog har Arcona utformat sjukhuset utefter personalens arbetsflöden och vardag.

— För att skapa förståelse för verksamheten arrangerade vi ett workstream-möte med personalen. Ett sätt att anpassa byggnaden efter ändamålet, säger Rafed, som varit med och bidragit till sjukhusets praktiska utformning.

Efter en kommunikativ arbetsprocess och samverkan med kund och brukare står nu Sveriges enda sjukhus specialiserat på ögonsjukvård klart. Redo för att årligen ta emot 200.000 besökare och genomföra 12.000 operationer med vård i världsklass.

Foto: barabild.se