En ny och modern entré och akutmottagning

Arcona har i samverkan med Locum byggt ny akutmottagning och kraftstation på S:t Görans sjukhus i Stockholm. I och med genomförandet av projektet har den årliga patientkapaciteten för akutmottagningen ökat från 70 000 till 100 000. Lokalerna är nu utformade med betydligt effektivare patientflöden för att stödja dagens moderna vårdprocess.

Projektet har genomförts på totalentreprenad med utökad samverkan mellan byggherre, hyresgäst, totalentreprenör och strategiskt utvalda underentreprenörer. Lokalutformning, planering och genomförande har skett i nära samarbete mellan parterna. Detta för bästa resultat med avseende på process och slutprodukt. Stor fokus har lagts på att bygga en gemensamt integrerad projektorganisation utan dubbelbemanning.

Projektet har drivits i två faser där planering och projektering utfördes i den första och byggproduktion i den andra. Under den initiala fasen har mottagningen och kraftstationen modellerats i 3D och modellen har använts för visualiseringar och planering av utförandet. 3D-modellen har även varit ett viktigt verktyg under genomförandefasen då den skapat en djupare förståelse för slutprodukten för de som utfört arbetet. Akutvårdsmottagningen har varit i full drift under hela projektet.

Fakta

  • Adress S:t Göransplan Stockholm
  • Projekttid 2012-2017
  • Yta 6000 kvm
  • Byggherre Locum
  • Projekt Arcona har i samverkan med Locum byggt ny akutmottagning och kraftstation på S:t Görans sjukhus i Stockholm.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 320 000 000 kr

Akutmottagningen får i och med den här ombyggnaden större, effektivare och trevligare lokaler vilka avsevärt kommer förbättra för verksamheten samt kunna erbjuda god vård och omsorg för de patienter Capio S:t Görans Sjukhus tar emot.

Kenne Graflund, senior
projektledare Locum

 

Vill du veta mer om projektet?

Johan Månsson