Arcona och Veidekke har haft i uppdrag att bygga ”Neo – Medicinaren 25” i vilken Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Uppdraget åt TKV2 är en totalentreprenad med kontraktssumma på 504 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 26.000 kvm BTA och färdigställdes i november 2017.

Karolinska Institutet i Huddinge kommer i den nya byggnaden att tillskapas förutsättningar för en bättre och effektivare forskning inriktad på så kallad translationell forskning, dvs. sådan där kunskap upparbetad inom grundforskning snabbt kan överföras i tillämpad praktik i sjukvården, och erfarenheter från densamma kan återföras till grundforskningen.

Både Arcona och Veidekke har lång erfarenhet av att bygga lokaler anpassade för forskning och kan med gemensam specialistkompetens och ett involverande arbetssätt för såväl projektering och produktion optimera utformning och skapa effektiva lösningar anpassade för ändamålet.

Projektet Neo är både stort och installationstätt och byggs i direkt anslutning till sjukhusets ambulansinfart och Novum med känslig forskningsverksamhet vilka kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt under byggnationen. Det har ställt stora krav på logistiken kring arbetsplatsen där man använt logistikfunktionen CS Logistics, med separat logistikterminal, samordnade leveranser och inbärningshjälp.

”Arcona och Veidekke kunde presentera det klart mest fördelaktiga anbudet med rätt pris, en kompetent organisation och med en genomförandemodell och logistiklösning som vi vet kan hantera det känsliga läget intill sjukhuset”, säger Håkan Karlsson, projektansvarig på TKV2.

Arcona och Veidekke bygger sedan tidigare i samverkan ”Technology for Health” inom samma kvarter åt TKV.

”Ännu en gång har vi fått TKVs förtroende att bygga ett stort och installationstätt projekt. Det är förstås glädjande och ett kvitto på styrkan i Arconas och Veidekkes erbjudande att genomföra komplexa projekt med svåra logistiska förutsättningar i samverkan”, säger Anders Rauge, affärschef på Arcona och Pawel Missuna, arbetschef Veidekke.

TKV2 Fastighets AB är ett bolag som ägs till lika delar av SveaNor Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB. SveaNor Fastigheter AB har utvecklat och genomför projektet. Hemsö Fastighets AB är långsiktig fastighetsägare när fastigheten är klar.

Fakta

  • Adress Hälsovägen, Huddinge
  • Projekttid 2015-2018
  • Yta 26.000 kvm BTA
  • Byggherre TKV Fastighets AB
  • Projekt Arcona och Veidekke bygger forskningslokaler åt Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Tengboms är arkitekter.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad tillsammans med Veidekke
  • Kostnad 550 000 000 kr