Känsligt arbete när Arcona byggde ut Södersjukhuset

Anders Rauge och hans kollegor på Arcona ställdes inför stora utmaningar när man fick i uppdrag att bygga en helt ny vårdbyggnad på SÖS, byggnad 72. Vägg i vägg med onkologens känsliga verksamhet uppfördes den nio våningar höga byggnaden, ett arbete som bland annat omfattat avancerade sprängningsarbeten.

– Sprängarbetena var extremt känsliga och skulle genomföras vägg i vägg med onkologen, där det utförs mycket precis och exakt verksamhet, som inte får påverkas av byggarbete, säger Anders Rauge, tidigare affärschef på Arcona.

I uppdraget låg att bygga ett 18 500 kvadratmeter stort hus med 183 nya vårdrum, med egna badrum i anslutning till rummen. De helt färdiga badrumsmodulerna kom förseglade från fabrik för att lyftas in våningsvis i samband med att stommen monterades.

Eftersom en del av byggnaden skulle vara speciellt anpassad för patienter som av olika anledningar är mycket infektionskänsliga, är15 av rummen specialgjorda för denna patientgrupp.

– Det innebar att de 15 rummen skulle vara extra täta, något som också ställde större krav på ventilationen i just de rummen, konstaterar Anders Rauge.

I projektet arbetade Arcona med miljömärkning, ett krav från beställaren. Den här gången certifierades byggnaden  Miljöbyggnad guld, vilket i korthet innebär att de lokaler som byggts kom att få en låg energianvändning, en bra inomhusmiljö och att det till bygget gjordes genomtänkta materialval också med hänsyn till hälsan.

SÖS by72 vann utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2019, ett nationellt pris som varje år utses av SGBC (Sweden Green Building Council).

Eftersom bygget skedde på sjukhusområdet, där det i sakens natur ligger att ett bygge inte får störa transporter, och där annan verksamhet måste kunna pågå helt ostört, har det ställts stora krav på logistiken: Att köra in en långtradare med betongblock är aldrig okomplicerat, särskilt inte under det här bygget.

För att underlätta samordnas leveranser till bygget med hjälp av logistikfunktionen, CS Logistics.

– Framför allt under det invändiga med stomkomplettering och installationer hade vi stor nytta av CSL, säger Anders Rauge.

Den nya byggnaden kommer att ha stor betydelse för Region Stockholm. De nya vårdplatserna ökar vårdkapaciteten i regionen med 5 000 vårdtillfällen om året. Och det behövs, med tanke på att Stockholms befolkning ökar med raketfart.

– Vi hade en webbkamera på plats, vilket gjorde att jag, om jag någon gång skulle få tid över, kunde sitta på distans och se hur bygget fortskred. Det är en skön och tillfredsställande känsla att se hur våra duktiga medarbetare på plats i projektet driver bygget framåt, säger Anders Rauge.

Fakta

  • Projekttid 2015-2019
  • Yta 18600 kvm
  • Byggherre Region Stockholm/Locum
  • Projekt Nybyggnad av vårdbyggnad på Södersjukhuset. Vårdbyggnaden består av nio plan ovan mark, fläktrum på tak samt två plan under mark.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenör
  • Kostnad 570 000 000 kr

Vill du veta mer om projektet?

Ann Bjurström