Känsligt arbete när Arcona bygger ut Södersjukhuset

Anders Rauge och hans kollegor på Arcona ställdes inför stora utmaningar när man fick i uppdrag att bygga en helt ny vårdbyggnad på SÖS, byggnad 72. Vägg i vägg med onkologens känsliga verksamhet uppförs den nio våningar höga byggnaden, ett arbete som bland annat omfattat avancerade sprängningsarbeten.

– Sprängarbetena var extremt känsliga och skulle genomföras vägg i vägg med onkologen, där det utförs mycket precis och exakt verksamhet, som inte får påverkas av byggarbete, säger Anders Rauge, affärschef på Arcona.

I uppdraget ligger att bygga ett 18 500 kvadratmeter stort hus med 183 nya vårdrum, med egna badrum i anslutning till rummen. De helt färdiga badrumsmodulerna kommer förseglade från fabrik för att lyftas in våningsvis i samband med att stommen monteras.

Eftersom en del av byggnaden ska vara speciellt anpassad för patienter som av olika anledningar är mycket infektionskänsliga, kommer 15 av rummen att vara specialgjorda för denna patientgrupp.

– Det innebär att de 15 rummen ska vara extra täta, något som också ställer större krav på ventilationen i just de rummen, konstaterar Anders Rauge.

I projektet arbetar Arcona med miljömärkning, ett krav från beställaren. Den här gången kommer byggnaden att certifieras Miljöbyggnad guld, vilket i korthet innebär att de lokaler som nu byggs kommer att få en låg energianvändning, en bra inomhusmiljö och att det till bygget görs genomtänkta materialval också med hänsyn till hälsan.

Eftersom bygget sker på sjukhusområdet, där det i sakens natur ligger att ett bygge inte får störa transporter, och där annan verksamhet måste kunna pågå helt ostört, har det ställts stora krav på logistiken: Att köra in en långtradare med betongblock är aldrig okomplicerat, särskilt inte under det här bygget.

För att underlätta samordnas leveranser till bygget med hjälp av logistikfunktionen, CS Logistics.

– Framför allt under det invändiga med stomkomplettering och installationer har vi stor nytta av CSL, säger Anders Rauge.

Den nya byggnaden kommer att ha stor betydelse för Stockholms landsting. De nya vårdplatserna ökar vårdkapaciteten i landstinget med 5 000 vårdtillfällen om året. Och det behövs, med tanke på att Stockholms befolkning ökar med raketfart.

– Vi har en webbkamera på plats, vilket gör att jag, om jag någon gång skulle få tid över, kan sitta på distans och se hur bygget fortskrider. Det är en skön och tillfredsställande känsla att se hur våra duktiga medarbetare på plats i projektet driver bygget framåt, säger Anders Rauge.

Enligt planen ska inflyttningen till byggnad 72 ske i början av 2019.

Fakta

  • Projekttid 2015-2019
  • Yta 18600 kvm
  • Byggherre Stockholms läns landsting/Locum
  • Projekt Nybyggnad av vårdbyggnad på Södersjukhuset. Vårdbyggnaden består av nio plan ovan mark, fläktrum på tak samt två plan under mark.
  • Arconas roll Totalentreprenör
  • Kostnad 570 000 000 kr