På uppdrag av Region Stockholms fastighetsbolag Locum rustar Arcona upp av Södersjukhusets byggnader 17 och 18. Renoveringen är av strategisk betydelse för att möta dagens krav på moderna vårdavdelningar och vårdfastigheter. De två byggnaderna kommer att omvandlas för att inhysa 168 nya enkelrum samt för att erbjuda förbättrade planlösningar och uppgraderade tekniska system. Arconas uppdrag omfattar en rad arbetsområden, från rumsbildning till installationsarbeten, med fokus på att säkerställa att byggnaderna lever upp till de höga standarder som krävs inom sjukvården.

Vi på Arcona är oerhört stolta över att ha erhållit detta uppdrag och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Locum igen efter ett lyckat genomförande av den intilliggande byggnaden 72 som flera i vår nuvarande organisation var med och färdigställde för drygt fem år sedan, säger Andreas Asplinger, affärschef Arcona

Projektet pågår under 2024 och 2025.

Illustration: Tengbom

Illustration: Tengbom

Vid frågor kontakta
Andreas Asplinger, affärschef Arcona, andreas.asplinger@arcona.se tel. 08-510 02 294
Lars Netzell, projektchef Locum, lars.netzell@regionstockholm.se tel. 08-123 174 68

Fakta

  • Adress Jägargatan 32
  • Projekttid 2024-2025
  • Yta 11 300
  • Byggherre Locum
  • Arconas uppdrag Utförandeentreprenör
  • Kostnad 300 000 000 kr

Andreas Asplinger