Arcona och Caverion (tidigare YIT) har i nära samarbete drivit en totalentreprenad med energisparåtgärder för Stockholms stads räkning.

Totalt omfattar projektet åtgärder i över 30 byggnader varav en stor del är profilbyggnader i Stockholm, till exempel Stadshuset, Stadsbiblioteket, Oscarsteatern och Orionteatern.

Åtgärderna var av karaktären byte av befintliga ventilationsaggregat till moderna med hög återvinning, byte av undercentraler samt byte av styrsystem för att möjliggöra optimering av driften, byte av elradiatorer mot vatten-dito, byte av belysningsarmaturer till moderna energieffektiva inklusive energibesparande styrning av dessa.

Fakta

  • Projekttid 2012-2014
  • Yta ca 30 byggnader
  • Byggherre Stockholm Fastighetskontor
  • Projekt Arcona har i nära samarbete med Caverion drivit en totalentreprenad med energisparåtgärder för Stockholms stads räkning.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad