Har vi något att bygga på?

Har vi något gemensamt? Är vi båda övertygade om att relationer bygger? Det bygger fastigheter, engagemang, starka team, effektiva processer, ja hela samhällen. Vill du arbeta i en miljö som bygger på förtroenden ska du göra karriär inom Arcona.

Här nedan presenterar vi de aktuella tjänster vi söker medarbetare till:

Erfaren produktionsledare

Som Produktionsledare på Arcona är du en del av produktionsteamet som leds av produktionschefen. Du kommer att delta i projektets alla skeden, många gånger redan från projektering, upphandling och över till byggproduktion och därefter till överlämnande och slutreglering. Du ansvarar för ett antal tilldelade entreprenader där du styr dem mot tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Du kommer att vara den naturliga länken mellan din entreprenör och Arconas platsledning och även dokumentera era överenskommelser i linje med gällande kontrakt. Du rapporterar direkt till Produktionschefen och Projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har minst fem (5) års erfarenhet som produktionsledare.

Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du har lätt för att söka kontakt och är lyhörd för din omgivning. Du är ordningsam och trivs i en strukturerad miljö, där du arbetar självständigt med det tilldelade ansvaret. Du anser att det är viktigt med god planering och avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. För att kunna lösa uppgifter på bästa sätt förstår du vikten av att kunna prioritera och organisera för att sedan genomföra det. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra produktionsledare

Installationsledare

Vi söker dig som har några års erfarenhet från att ha produktionslett installationsentreprenader och är väl bekant med installationsprocessen genom ett projekt eller du som agerat som handläggare för installationskonsulter i projekt. Du har goda tekniska kunskaper från en byggutbildning, gärna högskola eller erhållit motsvarande genom arbetslivserfarenhet. Praktiska erfarenheter som projektledare på ett installationsföretag och VDC- och BIM-erfarenheter är meriterande.

Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du är ordningsam och trivs i en strukturerad miljö, där du arbetar självständigt med det tilldelade ansvaret. Du anser att det är viktigt med god planering och avstämning vad gäller både tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. För att kunna lösa uppgifter på bästa sätt förstår du vikten av att kunna prioritera och organisera för att sedan genomföra det. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra installationsledare

Produktionschef

Vi söker dig som har några års erfarenhet från byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola eller YH-utbildning. Erfarenhet av BAS-U uppdrag är meriterande, likaså dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande att lösa utmaningar på bästa sätt och förstår vikten av att kunna reflektera och prioritera att organisera för att genomföra din strategi. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra produktionschefer

Projekteringsledare

Som projekteringsledare på Arcona bygger och leder du ditt projekteringsteam mot satta mål. Projekteringsteamet kan bestå av interna resurser, men även upphandlade konsulter och tänkta entreprenörer och leverantörer. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Du är den naturliga länken mellan projektör och kund och du följer upp arbetet genom dokumentation och ekonomisk reglering enligt gällande avtal.

Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska i form av att lösa samordningen för att driva processen framåt. Du ansvarar för att samtliga kompetenser inom projektet tas till vara och borgar för involvering med både inköp och produktion. VDC (Virtual Design and Construction) är metoder du använder i din vardag. Du ser till att projekteringen genomförs med lönsamhet, i tid och utan fel vid leverans av både bygghandlingar och att leverans av relationshandlingar i projektets slutskede samordnas. Du är en nyckelperson i projektets tidiga skeden; anbudsarbete, projektering och upphandling. Du rapporterar direkt till projektchefen och får stöd av projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats redan i projekteringen och ute på byggarbetsplatsen föregår du med gott exempel.

Bakgrund och erfarenhet

Du har några års erfarenhet som projekteringsledare, projektör eller så har du arbetat inom byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola. Erfarenhet av Kvalitets- och miljöansvar med dokumenterade kunskaper i PBL, BAS-P uppdrag, VDC och BIM är meriterande.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande, noggrann och målmedveten och trivs med att arbeta självständig, samtidigt som du är lyhörd för både kundens och teamets behov. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.

Läs mer om en av våra projekteringsledare

Erfaren kalkylator - kommersiella projekt

Som kalkylator har du har tillsammans med kollegorna en tydlig utmaning i att ständigt utveckla kalkyl- och inköpsfunktionen mot att ligga i absoluta framkant vad gäller modernitet, enkelhet och effektivitet. Vi är öppna för att du gärna kommer med innovativa förslag och idéer på hur vi utvecklar oss mot målet att vara ”bäst i klassen”.

På daglig basis arbetar du med traditionella uppgifter som: anbudskalkyler, prissättning, mängdning, offerter, installationskalkyler mm. Vidare ansvarar du för att göra fantastiska leveranser och för att upprätthålla avdelningens fokus på att vara en del av helheten.

För att bäst passa i rollen som kalkylator på Arcona bör du ha arbetat några år som kalkylator i en projektdriven eller liknande organisation, troligtvis i bygg-, anläggnings- eller fastighetsbranschen och därigenom ha skapat dig en förståelse för den typ av projekt som Arcona arbetar med.

Det är meriterande om du har en utbildning på högskolenivå och därigenom grundläggande branschadekvata kalkyl- och inköpskunskaper, du är välbekant med sådana stödprogram som t.ex. VICO eller Revit. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Behärskar du ytterligare något språk som t.ex. polska eller tyska är det meriterande.

Du är noggrann och strukturerad och har en bra balans mellan detalj- och helhetssyn. Vidare är du kommunikativ, pedagogisk och strategisk när det gäller att förmedla och kommunicera ditt kunskapsområde i resten av organisationen och till kund. Du arbetar lika bra självständigt som i grupp och har ett positivt sätt och ett tydligt brinnande intresse för arbetet som kalkylator.