Arcona får fortsatt förtroende av Statens fastighetsverk för upprustningen av Kungl. Konsthögskolan

Arcona har tilldelats uppdraget att renovera och bygga om Kungl. Konsthögskolan på Skeppsholmen i  Stockholm. Projektet, som omfattar cirka 10.000 kvadratmeter, påbörjas omgående och beräknas vara slutfört sommaren 2025. Kontraktsvolymen är värt cirka 98 MSEK.

Arcona har varit delaktiga i projekteringsfasen sedan över ett år tillbaka och ser nu fram emot att fullfölja omvandlingen av den kulturhistoriska byggnaden. Projektet innefattar renovering och ombyggnation av Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Kasern III, med syftet att skapa ändamålsenliga och moderna lokaler som uppfyller dagens krav. Byggnaden består av två hus: ett från 1700-talet och en tillbyggnad från 1990-talet, som för närvarande inrymmer administrativa lokaler, alltså, undervisningslokaler verkstäder och elevateljéer.

Renoveringsåtgärderna i kasernbyggnaden omfattar ändring av planlösning, installation av takfönster, en ny hiss samt förändringar av installationer. I tillbyggnaden fokuserar man på ändringar av installationer och återställning efter dessa arbeten. Omvandlingen kommer att skapa plats för fler verkstäder och elevateljéer samt göra biblioteket, som också moderniseras, mer tillgängligt för allmänheten.

Projektet har stort fokus på samverkan, digitala arbetssätt och återbruk. Ambitionen är att ta tillvara på så mycket som möjligt från tillbyggnaden och huvudbyggnaden för rekonditionering och återanvändning inom fastigheten eller i andra projekt.

– Arcona är glada att tillsammans med Statens fastighetsverk få fullfölja omvandlingen av Kungl. Konsthögskolan. Att både få arbeta med en byggnad av så högt kulturhistoriskt värde och samtidigt fokusera på återbruk är både utmanande och samtidigt otroligt spännande, säger Ann Bjurström, ombud Arcona.

– För SFV är ombyggnaden av Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad något av ett pilotprojekt vad gäller återbruk av miljöskäl. Arcona har bidragit med kunskap och stort engagemang i projekteringen, och vi ser fram mot det fortsatta samarbetet, säger Vanja Knocke, projektägare Statens fastighetsverk.

Kungl. Konsthögskolan


Vid frågor kontakta
Ann Bjurström, ombud Arcona, ann.bjurstrom@arcona.se, tel. 08-601 21 27
Vanja Knocke, projektägare Statens fastighetsverk, vanja.knocke@sfv.se, tel. 010-478 74 11