Ny förskola byggs på Värmdö

Sommaren 2020 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. Under januari 2019 påbörjades markförberedande arbeten.

Förskolan uppförs i två plan om 1800 kvm BTA, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktlinjer.

Charlottendals förskola har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering.

Närheten till skogen kommer främst tas tillvara på när det gäller utemiljön, större delar av tomten kommer att lämnas orörda för barnen att leka på.

Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommun inom ramen för vårt avtal om strategisk partnering.

  • Utbildningsbyggnader
  • Adress: Charlottendalsvägen, Gustavsberg
  • Projekttid: 2017-2020
  • Yta: 1800 kvm BTA
  • Byggherre: Värmdö kommun
  • Projekt: Arcona bygger en ny förskola på obebyggd mark
  • Arconas roll: Totalentreprenad i samverkan