Ny förskola byggs på Värmdö

Sommaren 2020 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. Under januari 2019 påbörjades markförberedande arbeten.

Förskolan uppförs i två plan om 1800 kvm BTA, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktlinjer.

Charlottendals förskola har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Närheten till skogen kommer främst tas tillvara på när det gäller utemiljön, större delar av tomten kommer att lämnas orörda för barnen att leka på.

Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommun inom ramen för vårt avtal om strategisk partnering.

Foto: barabild.se

  • Utbildningsbyggnader
  • Adress: Charlottendalsvägen, Gustavsberg
  • Projekttid: 2017-2020
  • Yta: 1800 kvm BTA
  • Byggherre: Värmdö kommun
  • Projekt: Arcona bygger en ny förskola på obebyggd mark
  • Arconas roll: Totalentreprenad i samverkan

Om fasaden

Fasadpanelen är värmebehandlad furupanel även kallad ”Thermowood” från Moelven.

Panelen är spontad och därmed tät i sig så den utanpåliggande lockläkten som skapar ”bergsmönstret” är enbart för syns skull.

Under värmebehandlingen värms träet upp i en syrefri kammare tills temperaturen överstiger 200°C. Träet förkolnar inte men åldras på konstgjord väg 200 år under en dag. Behandlingen består enbart av värme från ett närliggande sågverk. Ingen form av kemikalier tillsätts.

Värmebehandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så rötsvamparna får svårt att få näring. ThermoWood Furu får därmed en bättre skydd mot röta. Värmen driver ut harts och överflödigt vatten ur träet och förmågan att ta upp fukt minskar med upp till 50%. Dessutom ökar värmebehandlingen träets isoleringsförmåga.

Thermowood är även Svanenmärkt.