Ny etapp i projektet Eleonoraskolan i Hallunda

Lokalerna som tillhörde den tidigare förskolan Prästkragen byggs nu om till en anpassad grundskola. Projektet är en totalentreprenad som inleddes i mars 2024 och beräknas vara slutfört i april 2025.

Arcona är Sedan våren 2023 totalentreprenör i uppförandet av den nya Eleonoraskolan, en 3-parallelig F-9-skola och idrottshall för totalt 915 elever, som omfattar 13.500 kvadratmeter med en kontraktssumma på ca 533 MSEK. Intill det pågående projektet ligger den tidigare förskolan Prästkragens lokaler som sedermera kommer tillhöra Eleonoraskolan.

-Arcona är mycket glada över att få bygga vidare på det goda samarbetet med Botkyrka kommun inom ytterligare ett spännande projekt, säger Johan Månsson, affärschef Arcona.

De befintliga lokalerna kommer att genomgå en ombyggnation och modernisering för att framöver bedrivas som en anpassad grundskola med plats för 60 elever. De tidigare förskoleeleverna är sedan februari 2024 flyttade till den intilliggande förskolan Anemonen. Lokalerna kommer därför vara utrymda under byggnationen och fram tills de nya eleverna flyttar in under 2025.

-Det är jättekul att vi nu är igång med den sista etappen (anpassad grundskola), för stora Eleonoraskolan. Vi tror och ser framemot ett gott samarbete med Arcona. Slutmålet är en modern och väl genomtänkt grundskola för Botkyrka kommuns medborgare, säger Harzin Latif, byggprojektledare Botkyrka kommun.

Rendering: Arkitema

Vid frågor kontakta
Johan Månsson, affärschef Arcona, johan.mansson@arcona.se, tel. 08-510 022 16
Harzin Latif, byggprojektledare Botkyrka kommun, harzin.latif@botkyrka.se, tel. 072-105 19 69

Fakta

  • Adress Borgvägen 12
  • Projekttid 2024-2025
  • Byggherre Botkyrka kommun
  • Projekt Lokaler från tidigare förskola byggs om till en anpassad grundskola
  • Arconas uppdrag Totalentreprenör
  • Kostnad 31 652 400 kr