Arcona moderniserar och bygger till Enebybergs skola

I samarbete med Danderyds kommun har Arcona påbörjat en omfattande renovering och ombyggnad av Enebybergs skola. Huvudbyggnaden från år ska 1911 renoveras och byggas om för att möta dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet. Tillhörande annex, som byggdes på 1970-talet, rivs för att ge plats för en ny skolbyggnad med fyra klassrum.

Projektet, som är en totalentreprenad, omfattar totalt 3000 kvadratmeter (BTA), varav en tillbyggnad på 1048 kvadratmeter. Halva fastighetsytan kommer att omfattas av projektet, medan den andra halvan kommer att användas för en temporär idrottshall och utegymnastik. Under projekttiden bedriver lärarna undervisning för eleverna i ersättningslokaler i närområdet.

För Danderyds kommun har det varit viktigt att behålla den gamla skolbyggnadens karaktär samtidigt som elever och lärare behöver ändamålsenliga lokaler.

Vid frågor kontakta
Kenneth Kennholt, platschef Arcona, kenneth.kennholt@arcona.se, tel. 08-601 21 03
Andreas Asplinger, affärschef Arcona, andreas.asplinger@arcona.se, tel. 08-510 02 294

Fakta

  • Adress Skolvägen 26
  • Projekttid 2024-2025
  • Yta 3000 kvm (BTA)
  • Byggherre Danderyds kommun
  • Projekt Modernisering och utbyggnad av den äldsta skolbyggnaden på Enebybergs skola
  • Arconas uppdrag Totalentreprenör
  • Kostnad 80 000 000 kr