Fler skulle arbeta i byggbranschen om de visste hur roligt det är

Kan det vara så att den negativa bilden av byggbranschen gör att många inte ser det som ett alternativ för sitt framtida yrkesliv? Och att vi riskerar att förlora befintlig kompetens av samma anledning? Det är vi på Arcona övertygade om – och det är allvarligt. Sverige befinner sig i ett läge där kompetensbristen inom samhällsbyggnad är akut. Därmed är behovet att visa även på branschens positiva sidor lika akut.

Sverige växer och år 2025 beräknas att vi har 11 miljoner invånare. Behovet av byggande, inte minst samhällsbyggnation, är skriande. Samtidigt är kompetensbristen inom samhällsbyggnation redan nu både stor och akut, särskilt inom vissa områden, och stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Uppåt 25 000 nya jobb beräknas behövas bara för att ersätta dessa.

En aspekt av branschens rekryteringsproblem som sällan diskuteras är vilken roll bilden som målas upp i media spelar. Där läser vi om exempelvis fusk och om utländska gästarbetare som bor och arbetar under slavliknande förhållanden i förorterna. Problemen lyfts eftersom de bedöms ha ett nyhetsvärde för allmänheten, men det hela ger en skev bild av branschen som helhet och gör att unga människor väljer andra karriärvägar. Det hela är särskilt olyckligt då en stor andel av bolagen faktiskt är seriösa. Dessutom skulle sannolikt de allra flesta som jobbar i branschen säga att de trivs otroligt bra och att de har väldigt kul på jobbet.

På Arcona arbetar vi tajt i sammansvetsade projektteam och tillåter oss att ha mycket kul både på och utanför jobbet. Jag är väldigt stolt över att vara entreprenör och jag tror fler skulle välja vår bransch om det bara visste hur kul det är.

Skickliga tjänstemän och hantverkare, som omsätter ritningar till verklighet, är en absolut nödvändighet och en förutsättning för ett fungerande samhällsbyggande. Att få omsätta en projektidé till en färdig byggnad som bidrar till samhällsutvecklingen är en väldigt tillfredsställande känsla. Att gå förbi projekt på stan som man varit med och byggt och som även allmänheten känner till gör att man känner stolthet över sitt företag och branschen. Det kan vara ett hotell där lobbyn sprudlar av liv en fredagseftermiddag eller en skola med firande studenter och stolta lärare. Resultatet och samhällsnyttan av det vi i byggbranschen bidrar med är påtaglig och det är tydligt varför man går till jobbet. Sådant behöver också komma fram.

– Själv är jag civilingenjör från KTH och redan i skolan upplevde jag att det ansågs ”finare” att jobba på beställarsidan eller på konsultbolag. Det bidrog nog till att jag sökte mig till konsultsidan där jag sedan jobbade i 7 år. Nästan av en slump hamnade jag sedan på Arcona som projektchef och klev alltså in i ett entreprenadbolag. Det har jag inte ångrat en sekund. Den enormt positiva upplevelsen av att vara entreprenör jag haft sedan dess önskar jag att jag kunde förmedla till fler för att locka talangerna till branschen, berättar Peter Kvist, vd för Arcona. På Arcona arbetar vi tajt i sammansvetsade projektteam och tillåter oss att ha mycket kul både på och utanför jobbet. Jag är väldigt stolt över att vara entreprenör och jag tror fler skulle välja vår bransch om det bara visste hur kul det är.

Nu krävs krafttag från alla parter i branschen. Vi har ett gemensamt ansvar att visa vilka möjligheter som finns inom samhällsbyggnad och vilken inspirerande bransch det är. En pusselbit i att göra branschen mer attraktiv är att vi lyckas skifta perspektiven från det dåliga och även lyfter allt det som är riktigt bra. Därför har Arcona dragit igång initiativet #skiftaperspektiven.

Uppropet #skiftaperspektiven initierades av Arcona i en debattartikel i Byggvärlden nummer 9, 2021. Målet är att bidra till en balanserad bild av byggentreprenadbranschen genom att visa på goda exempel och synliggöra de goda krafter som finns och insatser som görs.