Det är dags att skifta perspektiven!

Byggbranschen brottas med ett dåligt rykte. Välförtjänt så, säger kanske vissa. Inte alls säger vi. Visst finns problem, det är dessa man läser om i media. Men det finns också en annan och enligt oss mycket viktigare bild. Det är hög tid att vi skiftar perspektiven och visar på en annan och minst lika sann bild av branschen.

Låt oss börja med att slå fast att byggbranschen är en samhällsviktig bransch. Vad som alltför sällan lyfts är att branschen är full av visionära samhällsbyggare, hårt arbetande entreprenörer och skickliga hantverkare – företag och människor som alldeles påtagligt är med och skapar det samhälle vi lever i: kontor, bostäder, hotell, butiker, skolor, vägar, sjukhus och idrotts- och kulturarenor – det mesta har skapats – och skapas – med hjälp av byggentreprenörer.

Hur ofta läser vi om all den välfärd som möjliggörs av branschen? Om alla jobb som skapas och de ungdomar som varje år får möjlighet att påbörja sin karriär i en bransch som verkligen skriker efter dem? Eller att byggindustrin faktiskt sysselsätter runt 325 000 människor som går till jobbet varje dag och känner glädje och stolthet över att vara en del i ett viktigt samhällsbygge?

Ett dåligt rykte, hur allvarligt kan det vara, frågar sig kanske någon? Väldigt allvarligt, hävdar vi seriösa byggentreprenörer. För branschen i stort innebär det hela en enorm förlust av förtroendekapital, med flera allvarliga konsekvenser:

  • Vem vill jobba med företag som man misstänker är oärliga?
    Forskning visar att de bästa resultaten uppnås i en anda av tillit. Det gäller inte minst på arbetsplatser, mellan kund och leverantör och i samverkan mellan organisationer.
  • Vem vill jobba i en bransch som förknippas med oärlighet och fusk?
    Vi har redan kompetensförsörjningsproblem i branschen och risken är påtaglig att det blir värre. Vad händer om/när även de medarbetare vi har idag tröttnar på att ses som skojare och flyr fältet? Detta i ett samhälle som har stort behov av byggande.
  • Varför ska inte vi när alla andra…?
    Rykten kan dessutom tyvärr även bli självförverkligande. Om den negativa bilden är den som primärt förmedlas är det lätt att föreställa sig att vissa kan uppfatta det som att ”det är ju så man gör”.

– Det är både akut och angeläget att vi börjar lyfta även allt det som är positivt med branschen för att utmana den negativa bild som finns av oss. För det krävs att vi förmår skifta perspektiv. Vi behöver visa upp de många goda exemplen som finns i allt ifrån samverkansformer till lyckade genomförda projekt och visa på vad som är möjligt att åstadkomma. Vi behöver peka på att ”det här är branschen – också”. Vi hoppas på att få med oss fler av våra branschkollegor i detta för att gemensamt ta fram konstruktiva lösningar för att uppnå en långsiktigt sund och attraktiv bransch, säger Peter Kvist, vd på Arcona.

Uppropet #skiftaperspektiven initierades av Arcona i en debattartikel i Byggvärlden nummer 9, 2021. Målet är att bidra till en balanserad bild av byggentreprenadbranschen genom att visa på goda exempel och synliggöra de goda krafter som finns och insatser som görs.

Debattartikel, 2 juni 2021