Miljöklassad skola byggd i samverkan

Projektet Glömstaskolan har kännetecknats av nära samarbete mellan verksamhet, fastighetsägare och entreprenör, allt sedan tidiga programskisser. Samarbetet har mätts under projekttiden med mycket gott resultat. Under hela resan har ekonomiredovisning skett med öppna böcker och projektering och utförande har skett i nära samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Huge Fastigheters drift och förvaltning.

Energi- och miljöfrågor har varit centrala och skolan miljöklassas. Som exempel kan nämnas att taket huserar solfångare och sedumtak. Energin erhålls från berget och ventilationskanaler tas in via kulvertar i mark. Skolan har även en nytänkande pedagogisk karaktär utan klassrum i fil med korridorer vilket skapar en bättre miljö för både lärare och elever men även effektiviserar ytorna inom byggnaden.

Tider och budgetar har hållits och projektmål uppfyllts. För att skapa en så bra innemiljö som möjligt så är skolan skofri inom arbetsområdena och väggar inom byggnaden har byggts vinklade för att undvika akustiska reflektioner, detta är ett av de största arbetsmiljöproblemen på en skola. Skolgården innehåller moderna inslag i form av parkourbana och multisportarenor för lek och lärande.

Samtliga parter är väldigt nöjda med projektet vad gäller kvalitet, ekonomi och samarbete.

Fakta

  • Adress Bergavägen 9, Huddinge
  • Projekttid 2014-2016
  • Yta 9.500 kvm
  • Byggherre Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt Arcona har byggt en ny skola för ca 720 elever. En modernt utformad planlösning med en i stor sett korridorslös läromiljö. Byggnaden är klassad mijöbyggnad Silver och Guld på energi.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 220 000 000 kr

Vill du veta mer om projektet?

Johan Månsson