Efterlängtad sporthall i Alsike

I början av juni 2021 startade vi arbetet med att bygga Alsikes nya sporthall, Adolfsbergshallen. Projektet var en totalentreprenad i samverkan med Kommunfastigheter i Knivsta AB. Idrottshallen stod klar hösten 2022 och uppfördes invid Adolfsbergsskolan, en passivhusskola som även den är byggd av oss på Arcona.

Adolfsbergshallen skapar tillsammans med Adolfsbergsskolan ett nytt område för skola, sport och fritid. Den fullstora hallen knyter an till skolan med sin träfasad – där en del av fasaden är omålad och en del utförs i två gröna nyanser för att knyta an till grönområden runtomkring. Träpaneler förses med träribbor som bryter ner den stora volymen, skapar en rytm och bidrar med en intressant skuggverkan. Kvällstid belyses byggnaden med fasadbelysning som tydliggör hallens form, orientering samt ökar känslan av trygghet.

På grund av markförhållanden byggs hallen som en souterrängbyggnad där lågdelen med café, aktivitet-och personalytor ligger ovanför omklädningsrum. Hallens entré vetter mot två riktningar, skolan och vägen, för att tydliggöra att detta är en hall för skola och allmänhet. Den generöst glasade entrén ger dagsljus in till cafét från vilken man kan stå och se på när verksamhet bedrivs i hallen nedanför.

 

Fakta

  • Adress Lustigkullagatan 22, Knivsta
  • Projekttid 2021-2022
  • Byggherre Kommunfastigheter i Knivsta AB
  • Projekt Nyproduktion av sporthall
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 52 000 000 kr

Vi uppskattar samarbetet med Arcona i uppförandet av en koncepthall extra allt som kommer fylla Adolfsbergsskolans behov av undervisning och utökningen av halltider för föreningar i kommunen!

Kommunfastigheter i Knivsta AB

Vill du veta mer om projektet?

Per Almgren