Att bygga en idrottshall är ett lagarbete

Glömstahallen är ett efterlängtat nytillskott för såväl föreningslivet i Huddinge som för eleverna på den närliggande skolan. Att hallen kunde bli verklighet bygger på en unik samverkan mellan ett framsynt fastighetsbolag och ett väl sammansvetsat team från Arcona.

Det var en påtagligt nöjd Bo Källström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Huddinge, som tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheters ordförande Tomas Hansson invigde den nya hallen den 5 september 2019.

– Huddinge är en växande kommun och det gäller att inte bara växa med bostäder, arbetsplatser, skolor och äldreboenden, utan även med anläggningar för fritidsaktiviteter. Området kring Glömsta och Vistaberg har länge saknat ett idrottscentrum så det känns väldigt bra att Glömstahallen nu är på plats, kommenterade Bo Källström under invigningsdagen.

Arconas roll började redan under arbetet med detaljplanen 2014 och uppdraget att bygga hallen vanns senare genom en upphandling. Glömstahallen, som är ritad av Arcona Arkitekter, är den fjärde hallen i ordningen för Arcona i kommunen.

 

Fakta

  • Adress Bergavägen 1, Huddinge
  • Projekttid 2018-2019
  • Yta 1800 kvm
  • Byggherre Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt Arcona har byggt en fullstor idrottshall med tillhörande 7-spelsplan i konstgräs, idrottplats samt parkering.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan, Arcona Arkitekter har ritat hallen.
  • Kostnad 60 000 000 kr

Certifiering med Miljöbyggnad Silver och Guld

– När man kommer in så tidigt i processen som vi gjorde och sedan är med hela vägen blir det en väldigt speciell känsla när allt är klart, säger Caroline Abrahamsson, projektchef på Arcona. Den här hallen är lite av vår baby.

Hon berättar entusiastiskt om teamet och det systematiska arbetet för att hålla ihop budgeten och tidsramarna. Vägledande under projektet var Arconas värdeord Prestigelös, Engagerad, Närvarande, Tillitsfull och Affärsdriven (PENTA).

– Bygget var en fastprisentreprenad, men vi arbetade ändå med beställaren och alla underentreprenörer efter en tydlig samverkansfilosofi, där vi tittade på problemen tillsammans och hjälptes åt för att hitta den bästa lösningen.

Glömstahallen är idag en fullstor idrottshall med tillhörande konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop samt en parkering. Hallens lågdelar är försedda med sedumtak och på fasaderna på högdelen finns växtgaller för klätterväxter att möta områdets krav på hög grönytefaktor. Projektet certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på energi.

Det har varit jättekul att jobba i detta projekt då vi haft nöjet att samarbeta med en mycket kompetent och engagerad entreprenör.

Torbjörn Wallin, projektutvecklare HUSF

Lämnades över till nöjd kund en månad tidigare

– En annan sak vi jobbat med extra mycket med är akustiken. Både väggar och tak är klädda i ljuddämpande material. Som gammal idrottsledare och handbollstränare åt min dotter vet jag hur trötta barnen blir av för höga ljudnivåer, säger Caroline Abrahamsson.

Tack vare en teoretisk samordnad provning redan i bygghandlingsskedet kunde man säkerställa alla krav och funktioner i god tid före slutbesiktningen. Projektet lämnades över en månad tidigare än avtalat till en nöjd beställare:

– Det har varit jättekul att jobba i detta projekt då vi haft nöjet att samarbeta med en mycket kompetent och engagerad entreprenör. Även om detta varit en fastprisentreprenad så har vi hela tiden samarbetat för projektets bästa och det tycker jag verkligen märks på slutresultatet. säger Torbjörn Wallin, projektutvecklare på Huddinge Samhällsfastigheter.