Niklas Virving

Niklas har arbetat på Arcona sedan 2003 i olika roller, som affärschef från 2011, avdelningschef från 2016 och entrepenadchef från 2023. Tidigare hade Skanska och Fastighets ab Linco nöjet att ha Niklas hos sig.
Examen KTH högskoleingenjör samt ekonomiexamen från Stockholms universitet.

Niklas har tre döttrar och en fru och bor i Älta. På fritiden älskar han idrott, seglar mer än gärna, såväl på sommaren som på vintern om tillfälle ges. Annars är det skidor och skridskor som gäller.