Aktuellt

Hans Karlsson blir tillförordnad VD i Arcona AB

Då Jimmy Bengtsson ska gå vidare i Veidekkekoncernen och tillträda som verkställande direktör för Veidekke Sverige AB den 1 januari 2016, har Hans Karlsson utsetts till tillförordnad VD i Arcona AB med verkan från och med idag den 9 november 2015. Hans Karlsson har arbetat i Arcona sedan 2001 och senast i rollen som affärsutvecklare.

Jimmy Bengtsson ny Veidekke-chef i Sverige

Jimmy Bengtsson (49) tillsätter rollen som ny koncerndirektör och ledare för Veidekkes samlade verksamhet i Sverige. Bengtsson är idag VD för Veidekkes dotterbolag Arcona AB i Stockholm, och tar den 1 januari 2016 över efter Per-Ingemar Persson som går över i en rådgivande roll för Veidekkes koncernchef.

Arcona bygger för framtidens vård

Arcona har tecknat kontrakt med Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum att bygga en ny vårdbyggnad om 18600 kvm på Södersjukhuset. Byggnaden ska ge 159 nya vårdplatser i enkelrum vilket innebär en ökning av kapaciteten med ca 5000 vårdtillfällen per år Projekteringen påbörjas under oktober och projektet kommer att pågå fram till juni 2018. Kontraktssumman är på 425 Mkr exkl. optioner.

Väl mött på Business Arena

På onsdag och torsdag denna vecka möter ni Arcona på Business Arena i Stockholm Waterfront Congress Center där vi deltar både som utställare och talare på ett av seminarierna.

Arcona stödjer människor på flykt

​Med anledning av flyktingkatastrofen skänker byggföretaget Arcona 70.000 kronor till FN’s flyktingorgan UNHCR. Samtidigt startar Arcona också en insamling som främst riktar sig till företagets medarbetare, men alla bidrag från såväl samarbetspartners som vänner är välkomna.

Veidekke och Arcona utför om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium i samverkan

​Veidekke och Arcona har gemensamt fått i uppdrag av Skolor i Stockholm AB (SISAB) att utföra en om- och tillbyggnad av Lindeparkens gymnasium i Enskede med ett målpris på 140 mkr. Byggnationen, som är en samverkansentreprenad, har påbörjats och beräknas vara klar i oktober 2016.

Arcona och Veidekke bygger nytt storprojekt inom Life science vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Arcona och Veidekke har fått i uppdrag att bygga ”Neo – Medicinaren 25” i vilken Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Uppdraget åt TKV2 är en totalentreprenad med kontraktssumma på 504 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 26.000m2 BTA och ska vara färdigställd i november 2017.

Veidekke bygger SEB:s nya kontorshus åt Fabege

Veidekke har slutit avtal med Fabege om fortsatt samarbete avseende fas 2 av SEB:s nya kontor i Solna. Kontraktet har ett totalt värde på 1,7 miljarder kronor och arbetet utförs genom ett internt konsortium där Arcona, Veidekke Bygg i Stockholm samt Veidekke Entreprenør i Norge deltar.

Arcona och Telge tecknar nytt strategiskt samverkansavtal

Arcona och fastighetsbolagen inom Telgekoncernen har tecknat ramavtal avseende strategisk samverkan. Avtalet omfattar bolagens samtliga projekt gällande renovering, anpassning och ombyggnad av bostäder och lokalfastigheter, där respektive avrop har en uppskattad kostnad på över 10 miljoner. Avtalet gäller under två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.