Arcona bygger för framtiden

Arcona har de senaste åren haft en kraftig tillväxt och formerar nu organisationen för att möta nuläge och fortsatt tillväxt.

Entreprenadverksamheten Arcona Lean Construction delas upp i två avdelningar med syftet att öka marknadskontakten och kapaciteten i tidiga skeden. Samtidigt förbättras stödet till projekt-verksamheten och det främjar karriärutvecklingen inom Arcona. Den nya organisationen trädde i kraft i juni i år.

Niklas Virving och Peter Kvist tillträder posterna som nya avdelningschefer. Båda kommer närmast från var sin roll som affärschef på Arcona.

”Arcona befinner sig i en stark tillväxtfas. För att ledningen även fortsättningsvis ska kunna ge ett bra stöd till organisationen när antalet personer och projekt växer, så genomför vi nu denna förändring som möjliggör en större fokusering i ledningsarbetet och fortsatt tillväxt”, säger Jeanette Saveros, vd på Arcona.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jeanette Saveros, vd Arcona, tel. 08-601 21 22