Arcona tillsammans med Veidekke bygger S:t Eriks ögonsjukhus

Arcona tillsammans med Veidekke har fått i uppdrag av Vitartes att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm.

Arcona har tecknat avtal med Vitartes om att uppföra en nybyggnad om ca 42.000 kvadratmeter inom kvarteren Stockholm Patienten 1 och Solna Princeton 1. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, där den första av två etapper nu avropats. Den totala volymen i affären bedöms uppgå till cirka 1 miljard kronor, varav första etappen utgör cirka 320 miljoner kronor. Samarbetet i projekteringen har redan påbörjats och projektet i sin helhet ska vara färdigställt till årsskiftet 2019/2020.

Stockholms läns landsting är största hyresgäst i byggnaden, där St:Eriks ögonsjukhus (STE) kommer att bedriva verksamhet. Det kommer även att finnas externa verksamheter med koppling till STE som förhyr lokaler. Genom att samla och samverka med andra aktörer inom ögonområdet, kommer STE att kunna ge ett bättre patientomhändertagande och en effektivare vård. I de nya sjukhuslokalerna skapas förutsättningar för ett komplett utbud av modern ögonsjukvård, högkvalitativ forskning och utbildning.

Projektet byggs i direkt anslutning till huvudentrén för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintlig tunnelrör för E4:an. I området pågår även ett flertal andra projekt som en del av utbyggnaden av Hagastaden. Det sammantaget ställer stora krav på framdriften och logistiken kring arbetsplatsen, där man kommer att använda Arconas logistiksystem, CSL, med separat logistikterminal, samordnade leveranser och inbärningshjälp.

Att Arcona och Veidekke får förtroendet att genomföra projektet beror framförallt på att de under anbudsskedet visat en stor förståelse för komplexiteten i projekten och på tidiga underlag kunnat presentera bra och kreativa lösningar för projektgenomförandet”, säger Peter Alvemur, projektchef och Vice VD på Vitartes. ”De har även en stark laguppställning med gedigen kompetens och erfarenhet av att bygga stora komplexa projekt i samverkan”, fortsätter Peter.

”Vi är stolta över att ha fått förtroendet att genomföra ännu ett stort projekt inom Life Science tillsammans med Vitartes. Det stärker vår position som en av dom ledande byggarna inom stora och installationstäta projekt med komplicerade yttre förhållanden. Här kommer vår samverkansmodell med involvering och VDC som bäst till sin rätt när vi kan samla koncernens breda kompetens”, säger Jeanette Saveros, VD på Arcona.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. Veidekkekoncernen är idag världsledande i arbetet med VDC.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Vitartes är ett bolag som till lika delar ägs av Hemsö och SveaNor.