Christel Isaksson på Arcona blir ny ordförande för Lean Forum Bygg

Christel Isaksson, Leanledare på Arcona valdes på årsstämman den 17 maj till ny ordförande för Lean Forum Bygg.

”Det känns otroligt spännande att leda arbetet framåt inom Lean Forum Bygg och kunna bidra med erfarenheter från vårt långvariga leanarbete på Arcona. Med en styrelse som representerar en stor bredd inom samhällsbyggnadssektorn kommer vi att kunna påverka utvecklingen som helhet mot ett mer lean arbetssätt”, säger Christel Isaksson, på Arcona.

”Förutom att öka fokus på att stödja våra partnerföretag och lyfta aktuella temafrågor inom Lean så kommer vi att arbeta med framtidsfrågor som t.ex. vad digitaliseringen av våra processer innebär”, fortsätter Christel.

Arcona anammade arbetssättet Lean Construction redan 1992 och har sedan dess arbetat med att utveckla arbetsprocesserna med fokus på att eliminera icke värdeskapande aktiviteter samt att ständigt förbättra processerna genom att på djupet undersöka och åtgärda de bakomliggande orsakerna till fel och ineffektivitet.

Läs mer på www.arcona.se och www.leanforumbygg.se


Vid frågor, vänligen kontakta

VD: Jeanette Saveros, jeanette.saveros@arcona.se, tel. 08-601 21 22
Leanledare: Christel Isaksson, christel isaksson@arcona.se, tel. 08-601 21 60

Om Lean Forum bygg:

Lean Forum Bygg är en förening som sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska byggföretag för att bidra till ökat kundvärde och minimerat slöseri.
Lean Forum Bygg identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, workshops, konferenser och utbildningar.