HGA PostNord – landmärket i Stockholm har blivit vackrare

Under temat #skiftaperspektiven lyfter och debatterar Arcona en rad heta ämnen som är viktiga för såväl Arcona som byggbranschen som helhet. Målet är att få igång en dialog som kan leda till förändringar och förbättringar för byggentreprenörer och branschen.

HGA PostNord – landmärket i Stockholm har blivit vackrare

Nu är det viktigt att samverka och skapa tidiga samarbeten för att klara de utmaningar som en osäker omvärld skapar. Fastighetsägare, byggföretag och underleverantörer måste tillsammans hitta kreativa lösningar redan från start för att byggprojekten ska bli en lönsam affär för alla. Projektet med PostNord-huset är ett exempel på när tidig samverkan skapar lyckat resultat – för alla.

Under sista kvartalet 2021 blev Arcona kontaktade av Ursus Estate Management och Midgård Partners för att bygga fastigheten Arken. Fastigheten är mer känd som PostNord-huset och är ett landmärke i Stockholm. Alla som åkt Essingeleden har någon gång sett huset. Johan Månsson, affärschef på Arcona berättar om ett projekt där hela teamet tidigt samverkat med kreativa lösningar i ett rasande byggtempo.

Ett spännande byggprojekt i en utmanande tid, vad var din första tanke när Arcona fick förfrågan?
Att få bygga om ett av Stockholms landmärken är såklart spännande, många människor har tankar och synpunkter på hur en sådan byggnad ska se ut både utvändigt och invändigt. Att sedan genomföra projektet i en tid som denna…ja, sammanfattningsvis var min första tanke – nu gäller det att våga tänka ”utanför boxen” om det ska fungera, kul utmaning!

Anbudsskedet i det här projektet gick fort, redan första kvartalet 2022 inleder ni arbetet. Kan du beskriva hur processen kunde gå så fort och fördelarna med det?
Vi engagerade strategiskt utvalda entreprenörer direkt, aktörer som vi har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med sedan tidigare och känner väl. Vi kopplade även snabbt på de konsulter som tidigare ritat huset när det byggdes. Tillsammans sätter vi oss och gör kalkylen för projektet, det går på två veckor. När kalkylen är klar har vi en projektworkshop tillsammans med beställare och HG innan jul 2021 där vårt gemensamma mål var att dra igång fas 1 med projektering efter nyår och inleda arbetet på plats under första kvartalet 2022. Vår tidsplan höll. En stor fördel var att alla inblandade var med från start och fick samma information vid samma tillfälle, det kapade mycket tid för oss. 

Kan du berätta hur ni arbetade med tidig samverkan i projektet utifrån de förutsättningar som råder på marknaden idag?
Vi på Arcona har arbetat med tidig samverkan sedan länge och vet fördelarna. Den stora skillnaden nu är att det är svårt att beräkna materialkostnader, leveranskostnader etcetera. Tillsammans beslutade vi, att under projektering och den inledande fasen av arbetet låser vi inte priset. Det är ett beslut vi tog utifrån hur omvärlden idag ser ut.

Varför tycker du att tidig samverkan är så viktigt just nu?
Med tanke på det osäkra läget vi har måste alla aktörer i projekten samverka redan från start. Det handlar om att hitta lösningar tidigt för att inte hamna i lägen där det kanske inte finns material att tillgå, uteblivna leveranser eller att prisbilden ser helt annorlunda ut. Det ställer lite större krav på alla inblandade att våga se på projekten som helhet, inte bara utifrån sin egen plånbok om alla ska kunna göra en hyfsad affär. Att samverka tidigt är otroligt viktigt för att bromsa nedgången i byggandet nu.

Idag kämpar många aktörer i branschen med osäkerheterna kring finansiering, brist på byggvaror och stor osäkerhet gällande leveranser, hur arbetade ni med dessa utmaningar?
Med tanke på att vi har resursbrist på byggvaror och skenande priser var alla i projektet oroliga. Kommer vi ens få tag på det material som vi behöver för att anpassa PostNords nya lokaler? Kommer materialet komma för sent? Vad kommer det att kosta till slut?

Vi tar därför ett gemensamt beslut att inte låsa något pris förrän vi är säkra. Det tror vi att vi skall vara i april och jobbar med målsättningen att låsa ett fast pris då. Så blir inte fallet. Däremot så enas Arcona och beställaren om att låsa vissa delar av en då uppdaterad kalkyl. Arcona blir också ombedda att göra riskbedömning på vad det skulle kosta om vi faktiskt skulle låsa priset. Riskpremien blir hög och vi beslutar oss för att fortsatt hålla några delar av projektet rörliga. Projektet beslutar att vi skall göra samma övning i september 2022. Denna gång erbjuder vi en något lägre riskpremie. Även efter detta fortsätter vi att arbeta med utvalda delar som är rörliga.

Kan du berätta lite om hur ni löste bristen på material?
Initialt var vi oroliga för tillgången på material till innerväggar. Projektet tog då gemensamt beslut om att köpa upp stora mängder för att lagerhålla tills det skulle användas på projektet. Detta skapade såklart en kostnad men projektet tog ett gemensamt beslut om det vilket visat sig vara det rätta.

Under samma period köpte projektet upp styrkomponenter från hela Europa för att inte stå utan. Taskigt mot andra, bra för oss. Detta var förvisso inte en merkostnad i sig men en tidigarelagd sådan.

Var det några ovanliga beslut ni var tvungna att ta under resans gång?
Vi har hela tiden arbetat med en hög flexibilitet vilket gjort att vi varit tvungna att ta många beslut under hela resan. Ett exempel är när det såg ut som om vi inte skulle få tag på den parkett PostNord ville ha. Den fanns inte helt enkelt. Då tog vi gemensamt beslut om att byta till textilmatta där. Bra att ha denna öppenhet för rådande läge av PostNord. Efter en stund får vi veta att parketten faktiskt finns. Perfekt, då kör vi på den! Däremot så blir textilmattorna försenade och måste läggas med en rasande fart, kvart i tolv! Det här visar vilken osäkerhet projektet fått hantera under resan.

Hur vill du sammanfatta det här projektet?
Det finns en sak som jag tycker utmärker sig särskilt i projektet och det är den samverkan vi har haft, och har mellan alla parter. Men det står inte samverkan någonstans i några papper utan det är bara det sättet vi agerar på! Helt fantastiskt. Jag vet inte om det är situationen som skapat det. Kanske. Alla har varit tvungna att gå utanför sin komfortzon och samverka med annan part. Det har inte funnits något alternativ om man inte vill stå där på slutet med ofärdiga lokaler vid inflyttning eller betala på tok för mycket eller ta för stora risker.

Organisationen på plats har gjort ett kanonjobb. Produkten blev högkvalitativ. Kunden är nöjd.

Snart dags att börja skicka brev igen…