Arcona bygger ny skola och idrottshall i Hallunda

Arcona har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att bygga Eleonoraskolan, en 3-parallelig F-9-skola för totalt 915 elever, i Hallunda utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad med en total yta om 13.500 kvadratmeter, som påbörjas i april 2023 och ska vara färdigställt sommaren 2025.
Kontraktssumman är på ca 533 MSEK.

På platsen står idag den befintliga Borgskolan, som uppfördes på 1970-talet, vilken kommer att rivas i samband med uppförandet av den nya skolan och idrottshallen. Det som blir kvar är två aktiva skyddsrum. Det nya skolområdet kommer att bestå av två fristående huskroppar som förbinds med ett skärmtak, samt en idrottshall, som blir en plats för aktivitet i form av skol- och föreningsidrott men även en plats där barn och unga kan umgås i den tillhörande fritidsklubben. I projektet ingår även uppförande av en komplementbyggnad och UC-byggnad.

– Det här projektet är ett en del av en stor skolsatsning i Hallunda-Norsborg, som Botkyrka kommun har påbörjat. Det känns jätteroligt att vi äntligen är igång! Vi tror att skolan kommer att vara en fantastisk studie- och arbetsmiljö och bidra till en positiv utveckling av hela stadsdelen, säger Robin Andersson, projektledare Eleonoraskolan.

– Vi är oerhört stolta och glada för förtroendet vi fått av Botkyrka kommun att bygga en ny skola för våra barn och unga. Nu ser vi fram emot att få påbörja skapandet av det som ska bli en trivsam miljö för både elever och föreningsliv, säger Niklas Widell, projektchef, Arcona.

Vid frågor kontakta
Niklas Widell, projektchef, Arcona, niklas.widell@arcona.se, tel. 08-60 12 182
Robin Andersson, projektledare Eleonoraskolan, robin.andersson@botkyrka.se tel. 070-494 05 11

Rendering Eleonoraskolan – Arkitema