Arcona bygger till Skanskvarnsskolan i Årsta

Arcona har fått i uppdrag av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) att bygga en ny skolbyggnad och bygga om skolgården vid Skanskvarnsskolan i Årsta strax utanför Stockholm. Projektet är en generalentreprenad som påbörjas i mitten av juni och ska vara färdigställt till juni 2022. Kontraktssumman är på 147 MSEK.

Skanskvarnsskolan ska byggas ut för att klara av dagens krav för skollokaler och för att få plats med alla elever de kommande åren. Projektet avser rivning av ett hus och byggnation av en ny skolbyggnad på 6.000 kvm BTA bestående av idrottshall, storkök, matsal samt verksamhetslokaler för skola och fritids. Ombyggnad av skolgården samt en väg med vändplan intill skolan ingår också i entreprenaden. Skol- och förskoleverksamhet kommer vara igång i övriga skolbyggnader och på kringliggande skolgård under hela entreprenadtiden. Den nya byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad, med totalbetyget SILVER.

– Vi är otroligt glada och stolta över att återigen samarbeta med SISAB och utbildningsförvaltningen i ännu ett fint projekt som Skanskvarnsskolan, säger Ella Bringle, projektchef på Arcona. Det är extra roligt att få vara med och bygga nya fräscha lokaler till våra barn och ungdomar. Skolan kommer vara i drift under hela entreprenadtiden vilket kommer innebära stort fokus på logistik, arbetsmiljö och på tredje-man.

– SISAB och utbildningsförvaltningen ser nu fram emot att få att förverkliga våra planer för Skanskvarnsskolans elever och personal tillsammans med Arcona. Det är ett fint projekt där alla inblandade har ett stort gemensamt ansvar inför barnen och Stockholms stad., säger Helene Logren, projektansvarig på SISAB.

För SISAB bygger Arcona även om Framtidens förskola Blågull i Hässelby och i höstas avslutades en omfattande renovering av Östra Reals gymnasium i Stockholm.

Vid frågor kontakta

Ella Bringle, projektchef Arcona, ella.bringle@arcona.se tel. 08-601 21 86
Helene Logren, projektansvarig SISAB, helene.logren@sisab.se, tel 08-508 461 17