Två Arcona-projekt i final till Årets Stockholmsbyggnad

Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad anordnas i år för elfte gången. Tio finalister har gallrats fram av en jury och bland dessa tio är två byggda av oss på Arcona – Trikåfabriken i Hammarby sjöstad och Brädstapeln på Kungsholmen! Alla får vara med och rösta och det gör du här. Du måste lägga din röst senast den 24 maj och vinnaren utses den 17 juni.

Lär mer om tävlingen Årets Stockholmsbyggnad på Stockholms stads webbplats.

Trikåfabriken

Trikåfabriken i Hammarby sjöstad har gjort en sällsynt resa från ensam tvåvånings industribyggnad i ett öppet jordbrukslandskap på 1920-talet, till en högrest portalbyggnad i ett av Stockholms största utvecklingsområden. Det motstånd som förvandlingen först mötte är också intressant stadsbyggnadshistoria, men resultatet är värdefullt i sig självt.

Tegelbyggnaden bildar nu fundament till det totalt nio våningar höga kontorshuset. Påbyggnaden är gjord i trä, bland annat av tekniska skäl; den gamla byggnaden skulle inte tåla tyngre material. Utvändigt är träkonstruktionen klädd med rostrött stål som samspelar utmärkt med teglet; det vackra men en smula inhumana stålet gör sig bäst en bit över människornas zon. Att den storslagna interiören är tillgänglig för besökare utifrån är en stor kvalitet i detta komplexa nytillskott till Stockholms kontorsarkitektur.

Juryns kommentar:

”Ett kaxigt tillskott som ger en befintlig industriromantisk byggnad en egen personlighet. Det är en intressant kombination av återanvändning och hållbart byggande – som visar möjligheten att göra tillbyggnader i ett lätt, klimatsmart byggmaterial. Gammalt och nytt har vävts ihop till en ny helhet.”

 

Kv. Brädstapeln

Det har tagit tid för Trygg Hansas hus att nå stockholmarnas hjärtan. Orsaken har främst varit verksamhetens inåtvända karaktär. Sedan huvudbyggnaden blev konferenscenter har de eleganta interiörerna liksom den lilla parken blivit mer tillgängliga.

Genom att placera ett knippe dagligvarubutiker samt ett gym i källarplanet under parken har också den före detta bankbyggnaden blivit en allmän tillgång. Det hela är snyggt och smart gjort. 1970-talets material har tagits tillvara där det varit möjligt, liksom förutsättningarna för dagsljus. Men förvandlingen visar framför allt på möjligheterna att utveckla staden på dess egna meriter.

Juryns kommentar:

”Äntligen har denna byggnad med så stor potential och strategiska placering fått sitt lyft. Byggnaden är utformad med många olika platsbildningar i stadsrummet utanför – vilket innebär att projektet interagerar ute/inne och tillför så många fler kvaliteter än en fin inredning.”