Arcona och Telge tecknar nytt strategiskt samverkansavtal

Arcona och fastighetsbolagen inom Telgekoncernen har tecknat ramavtal avseende strategisk samverkan. Avtalet omfattar bolagens samtliga projekt gällande renovering, anpassning och ombyggnad av bostäder och lokalfastigheter, där respektive avrop har en uppskattad kostnad på över 10 miljoner. Avtalet gäller under två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Projekten ska genomföras i strategisk samverkan, med syftet att skapa högpresterande team och en lärande organisation som ständigt kan förbättra sig genom att tillsammans genomföra flera projekt på rad.

Telge valde Arcona som en av tre samarbetspartners, där respektive företag tävlar om uppdraget i en andra konkurrensutsättning. Arcona valdes för att man kunde visa på den sammantaget bästa organisationen och arbetssättet för strategisk partnering. Arcona har mer än 25 års samlad erfarenhet av strategiska samverkansprojekt inom ramen för Lean Construction.

”Att en av branschens ledande byggherrar inom strategisk samverkan ånyo väljer att teckna ramavtal med oss är ett kvitto på att vi är på rätt väg gällande utvecklingen av vårt arbetssätt Lean Construction, där vi med långsiktiga relationer har fokus på kundvärde och effektiva processer genom ständiga förbättringar”, säger Per Linder, marknadschef på Arcona.

Arcona har sedan tidigare ramavtal inom strategisk samverkan med bland annat Fastighetskontoret i Stockholm, Huge Fastigheter och Landstinget i Uppsala län.

Strategisk samverkan innebär

  • Ett långsiktigt nära och öppet samarbete över flera projekt med samma team.
    Gärna med produktspecialisering.
  • Kontinuerlig effektivisering av produktionskedjan.
  • Utvecklingssamarbete där hela samverkansgruppen utvecklar och optimerar produkten för ökat kundvärde.

Strategisk samverkan leder till att man projekt för projekt sänker byggkostnaderna och kortar tiderna med bibehållen kvalitet. På 3-5 år kan kostnaderna sänkas med 20 %.

Läs mer om Lean Construction på www.arcona.se.