Veidekke bygger SEB:s nya kontorshus åt Fabege

Veidekke och Fabege avropade i slutet av förra året fas ett avseende projekteringen av SEB- huset. Fas två som det nu slutits avtal om är ett samverkansavtal för att på totalentreprenad genomföra hela byggprojektet med lokaler för 4 400 moderna arbetsplatser med fokus på låg energiförbrukning och hållbara materialval samt ett mål om att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

– Att Veidekke får fortsatt förtroendet att bygga SEB:s nya kontor är helt naturligt. Vi har fördjupat samarbetet under projektets gång och känner stort förtroende för att Veidekkes kompetens kommer att bidra till att vi når ett mycket bra slutresultat, säger Klas Holmgren, chef för projekt och förädling Fabege.

Samarbetsavtalet omfattar nybyggnad av kontorsfastighet om cirka 90 000 kvm BTA i nära anslutning till Mall of Scandinavia. Byggnaden är uppdelad på tre hus som binds samman med glasövergångar.

Vi är mycket glada över att ha fått fortsatt förtroende av Fabege för etapp två. Förtroendet från Fabege går i linje med Veidekke-koncernens ambition om att växa och stärka vår position som en spännande och involverande aktör i Sverige. Vi kommer fortsatt att arbeta med stort fokus på starka team. Det handlar om är att skapa ett samspel som utnyttjar allas kompetens, att skapa ägarskap för olika arbetsmoment och på det sättet skapa förutsättningar för att bli effektivare, leverera högre kvalitet till sänkta kostnader och ökad lönsamhet för alla inblandade i projektet, säger Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg.

SEB huset ska vara färdigbyggt 2018.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. +46 733 55 99 32

Jimmy Bengtsson,vd Arcona, tel. +46 8 601 21 14

Arne Svensson, projektdirektör Arcona, +46 8 601 21 16

www.arcona.se