Ny skola och idrottshall i Täby

Arcona har haft i uppdrag att utföra såväl projekteringen som byggnads- och markarbetena för Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby. Projektet har utförts som en totalentreprenad i samverkan med Täby kommun genom ett strukturerat arbetssätt med mål att uppnå ett bra arbetsklimat, kostnadseffektiva lösningar och tidsoptimering. Projektet påbörjades 2016 och färdigställdes till HT 2019. Det är Arcona arkitekter som ritat såväl skolan som hallen.

Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9.600 kvm fördelade på 2-4 våningar. Förskolan har 110 barn och skolan 600 elever i årkurs F-6. Till skolbyggnaden har också en skolgård byggts, anpassad för såväl förskolan som skolan. Idrottshallen är byggd i två plan med en total yta på ca 3.200 kvm och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom har en 5-manna konstgräsplan anlagts.

Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställts höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna  har gröna tak och är väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Följande sades i början av projekttiden:

”Arcona är väldigt stolta över att ha varit delaktiga i förverkligandet av kommunens lokalbehov och då i synnerhet gällande lokaler där unga människor formas både fysiskt och intellektuellt. Vilket roligt och stimulerande projekt!” säger Catrin Hansson, affärschef på Arcona.

Vi är glada för att projektet nu kommer igång då området växer och är i stort behov av förskole- och skolplatser. Det känns betryggande att vi upphandlat Arcona som har stor erfarenhet av skolprojekt i samverkansform. ”, säger Maria Östholm, fastighetschef på Täby kommun.

  • Utbildningsbyggnader
  • Adress: Hägerneholmsvägen, Täby
  • Projekttid: 2016-2019
  • Yta: 9.600 kvm
  • Byggherre: Täby kommun
  • Projekt: Projektering samt byggnads- och markarbeten för Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen. Projektet drivs i samverkan med Täby kommun.
  • Arconas roll: Totalentreprenad i samverkan - Skolan/hallen ritas av Arcona arkitekter

Många pratar om samverkan men Arcona har förstått det på riktigt!

Pierre Fristedt, senior projektledare Täby Kommun