360 barn får en ny fin skola

Intill nuvarande Glömstaskolan uppförs en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever. Den mindre skolan hjälper till att rama in skolgården och knyter samman den med den övre skolgården för de yngre barnen.
Den tillfälliga idrottshallen på skolgården rivs och en bollplan tillkommer.

Fasaden är uppbyggd av prefabricerade pigmenterade betongelement i tre olika röda toner vilka ger en fin kontrast mot den intilliggande vita skolan. Fönstersättningen känns igen från den stora skolan och de större glaspartierna tar upp formspråket från den befintliga skolans bottenvåning.

Ett konformat trapprum löper mellan de tre planen, länkar samman byggnaden och gör det lätt att orientera sig. De breda trapporna ger plats för både kommunikation och en stunds vila. I markplan finns personalens arbetsområde, en samlingssal för 100 personer samt teknikutrymmen. På andra och tredje planet finner man hemvister, ateljé samt utgång till övre delen av skolgården. Glömstaskolan F-3 består av fyra hemvister anpassade för 90 elever vardera. I hemvisterna finns tre basrum och ett antal grupprum samt ett öppet studielandskap som kan delas in i en aktiv respektive lugnare delar.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljöbyggnad  Silver.

Arcona Arkitekter ritar skolan och Exengo Installationskonsult projekterar installationerna.

Läs gärna mer hos Huddinge Samhällsfastigheter.

Fotograf: barabild.se

  • Utbildningsbyggnader
  • Adress: Bergavägen 9, Huddinge
  • Projekttid: 2018-2020
  • Yta: 3700 kvm
  • Byggherre: Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt: Vi bygger en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever intill nuvarande Glömstaskolan.
  • Arconas roll: Totalentreprenad i samverkan, Arcona Arkitekter ritar skolan. Exengo Installationskonsult projekterar installationerna.

Vill du veta mer om projektet?

Catrin Hansson