Arcona har fått i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att rita och bygga Glömstahallen, en fullstor idrottshall på ca 1.800 kvadratmeter med tillhörande konstgräsplan i 7-mannastorlek, löparbanor, hoppgrop samt en parkering med 60 st P-platser. Projektet som påbörjades i april ska vara färdigställt i augusti 2019 och certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på Energi.

Glömstahallen byggs på Bergavägen och är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan samt föreningslivet i Huddinge.

Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter.

Byggnaden på ca 1.800 kvadratmeter omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel.

Inte långt ifrån bygger Arcona även Glömstaskolan F-3 för 360 elever.

  • Idrottshallar
  • Adress: Bergavägen 1, Huddinge
  • Projekttid: 2018-2019
  • Yta: 1800 kvm
  • Byggherre: Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt: Arcona bygger en fullstor idrottshall med tillhörande 7-spelsplan i konstgräs, idrottplats samt parkering.
  • Arconas roll: Totalentreprenad i samverkan, Arcona Arkitekter har ritat hallen.
  • Kostnad: 57 000 000 kr