Östra Real lämnas intakt efter totalrenovering

Arcona har utfört en totalrenovering av den kulturhistoriska skolbyggnaden Östra Real, vilket ställt höga krav på både utförande och samverkan. Efter en varsam upprustning är elever och lärare nu välkomna tillbaka till den traditionella skolbyggnad de känner igen, men med ett modernt innehåll.

Totalrenovering av kulturhistorisk byggnad

— Varenda elledning och varenda rör har bytts ut, inleder Lars Karlström, som varit projektchef för Arconas ombyggnation och renovering av den anrika gymnasieskolan Östra Real. En äldre byggnad med K-märkning i högsta klass, vilket förutsatt ett mycket varsamt arbete.

— Vi har i stort sett tagit ut alla installationer och ersatt med nya, fräschat upp alla ytskikt och gett skolbyggnaden nya golv. All renovering har skett varsamt för att behålla byggnadens uttryck och kulturhistoriska värden.

Arcona tilldelades uppdraget att renovera och bygga om Östra Real av Skolfastigheter i Stockholm (SISAB). Uppdraget omfattade komplexa tid- och skedesplaner för att lösa utmaningen med att renovera utan att göra avkall på det kulturhistoriska värdet, samtidigt som tiden var kort. Skolan skulle stå färdig till skolstart hösten 2020.

— Samarbetet med Arcona har fungerat utmärkt under produktionen och när bygget nu är slutfört har vi fått enormt bra respons från både hyresgäster och personal, säger Marvin Gholamzadeh, fastighetsförvaltare på SISAB.

Fakta

  • Adress Karlavägen 79
  • Projekttid 2018-2019
  • Yta 12500 kvm
  • Byggherre SISAB
  • Projekt Hela skolan renoverad invändigt med nya rör och installationer för el och ventilation. Bl.a. har akustiken i korridorer och trapphus förbättrats samtidigt som lokalerna tillgänglighetsanpassats.
  • Arconas uppdrag Utförande i samverkan
  • Kostnad 140 000 000 kr

Utmanar tid och utförande

Att hålla tidplanen i ett omfattande projekt med behov av speciallösningar framhåller Lars som den största utmaningen.

— När vi öppnar upp en vägg har vi en tanke om hur det ska se ut bakom den, men vi kan aldrig veta säkert, då gäller det att agera snabbt för att hitta nya lösningar tillsammans med konstruktör, arkitekt och antikvarie, förklarar Lars.

Byggnader där originalantikvarier ska hållas intakta ställer höga krav på kreativa lösningar vid utförandet. Då skolbyggnadens vindar skulle förstärkas med en stålram fanns till exempel inte det praktiska alternativet att öppna upp taket. Istället fick stålet träs in från sidan med hjälp av två parallella lyftkranar. Ett utförande som talar för projektets behov av att agera lösningsorienterat.

— Arconas tidigare erfarenhet av att arbeta med totalentreprenader har varit en förutsättning för att kunna lösa de utmaningar som dykt upp under renoveringens gång, om än i större samråd med arkitekter och antikvarier, fortsätter Lars.

Nycklarna för en önskad slutprodukt

Projektets två främsta faktorer som Lars lyfter fram är organisationen och kommunikationen.

— Nyckeln för projektet var att vi hade samma organisation hela vägen. Dessutom hade vi mycket kompetenta underentreprenörer, som handplockats för respektive del av projektet. Allt från specialsnickare till extremt duktiga rörmokare. Det fantastiska samarbetet med SISAB var också avgörande för att hålla tidplan och uppnå ett önskvärt slutresultat.

— Genom tydliga målsättningar, och att tydligt kommunicera dem, såväl internt som mot underleverantörer, får vi alla parter att dra åt samma håll; det var inställningen vi gick in med och genom samverkans-workshops med samtliga aktörer uppfyllde vi denna vision.

Resultatet av projektet Östra Real blev således en funktionell skolbyggnad med en nöjd samarbetspartner.

— Ett stort tack till Lars Karlström och Arconas projektteam som varit en tillmötesgående part under hela processen, avslutar Marvin från Skolfastigheter i Stockholm.

Fotograf: baraBild.se