Nybyggnad av förskola

I Grillby, Enköpings kommun har vi byggt vi en ny förskola. Vi byggde även om ett storkök samt rev en befintlig förskola. Den nya förskolan har en total yta om ca 2.100 m² BTA samt förskolegård och angöringsytor om ca 8.000 m².

I den intilliggande grundskolan Grillbyskolan med kök och matsal bedrevs verksamheten som vanligt under den pågående entreprenadtiden.

Projektet startade i oktober 2019 och pågick till oktober 2021. Kontraktssumman var på ca 67 mkr.

Om Grillby förskola

Förskolan ligger i Grillby samhälle, 15 kilometer öster om Enköping. Den levande landsbygden runt förskolan ger oss goda möjligheter att vistas i naturen.

Förskolan är utformad för att utmana barnens kreativitet. Vi planerar så att barnen får tid för att leka, äta och vila i lugn och ro. Att vara ute mycket är en viktig bas för barnets utveckling och för att få ett gott liv.

Fakta

  • Adress Boglösavägen 8, Grillby
  • Projekttid 2019-2021
  • Yta ca 2.500 kvm
  • Byggherre Enköpings kommun
  • Projekt Nybyggnad av förskola, ombyggnad storkök samt rivning av befintlig förskola.
  • Arconas uppdrag Utförandeentreprenad
  • Kostnad 67 000 000 kr

Vill du veta mer om projektet?

Per Almgren