Framtidens Förskola

Arcona har byggt en ny förskola på ca 1.600 kvm BTA i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 3.800 kvm Hässelby, Stockholm stad. Förskolan är på åtta avdelningar med tillhörande tillagningskök och ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad, med totalbetyget SILVER.

Förskolan är byggd enligt konceptet Framtidens förskola och har enligt SISAB  en välplanerad inomhusmiljö som ger en pedagogisk och rofylld miljö för barnen. Ett storkök gör att personalen kan laga mat på plats.

Taket är utfört som låglutande sadeltak med takpapp. Fasaden och taket delas in i vertikalt längs långfasaden för att skapa en gestaltning av flera småhusenheter och genom det smälta in i närområdets småhusskala. Fasadindelningarna (väggar och tak) ges sinsemellan något olika nyanser av lugna varmgrå kulörer, fasadens delar varierar även med olika fjällpanelmönster. Fasaden är utförd i fibercementskivor med ljusa fönsteromfattningar.

Framtidens förskola bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal skall få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Förskolans fasad är anpassad till området och utemiljön är skräddarsydd efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande lärande lek.

Foto: barabild.se

Fakta

  • Adress Kaprifolvägen 12, Hässelby
  • Projekttid 2019-2020
  • Yta 1580 kvm byggnad, 3800 kvm gård
  • Byggherre SISAB
  • Projekt Vi har byggt en ny förskola i Hässelby - Framtidens Förskola.
  • Arconas uppdrag Utförandeentreprenad