Ett flaggskeppshotell

Arcona har genomfört som fastighetsutvecklare och projektledningskonsult ombyggnad av Kvarteret Klockan 1. Projektet var ett samverkansprojekt mellan Arcona och fastighetsägaren Diligentia.

Kv. Klockan 1 som ligger i korsningen Vasagatan och Kungsgatan färdigställdes 1885 och ingår i ett område med särskilt kulturhistoriskt intresse. Projektplanerna och genomförandet präglas av de krav som följer av detta.

Hotellet har drygt 400 rum, restaurang och stor hotellbar/lounge. Dessutom innehåller kvarteret ett bostadshus på innergården.

Samverkansinslag: Gemensam konceptutveckling och investeringskalkyl. Workshop för framtagande av målbild. Gemensam projektgrupp för framtagande av program och projektering för att nå målen. Nära samarbete med antikvarie och beställare sker under projekterings- och produktionsskedet för att successivt ta beslut om bevarande och detaljutformningar.

Fakta

  • Adress Korsningen Kungsgatan/Vasagatan
  • Projekttid 2009-2012
  • Yta ca 25.000 kvm
  • Byggherre Diligentia
  • Projekt Fastighetsutveckling och projektledningskonsult vid ombyggnad av fastighet till Scandics flaggskeppshotell.
  • Arconas uppdrag Samverkansentreprenad
  • Kostnad 600 000 000 kr