Peter – Arkitekt

Att arbeta som arkitekt på Arcona är väldigt kreativt då vi arbetar med allt från små till stora projekt där vi ofta är med i gestaltningsskedet och sedan utvecklar produkten vidare under projekteringen. Peter började på Arcona våren 2013 då han var nyexaminerad arkitekt. Peter studerade i London kombinerat med en 2-årspraktik och valde att flytta hem till Sverige efter sina sju år i Storbritannien. Samtidigt som han kom hem, lade en av hans privata kontakter ut en förfrågan på Facebook om det fanns någon arkitekt som var sugen på att komma till Arcona där hon själv arbetade och expansion var i sikte; Så såddes ett frö som kom att leda till ett första möte på Arcona HK.

På Arcona är inlärningskurvan spikrak uppåt då vi får vara med i flera skeden av projekten.

Vad var ditt första intryck av Arcona?

– Det var många intryck från flera håll samtidigt. Första mötet med Arcona var fantastiskt då min FB-vän sålde in Arcona ganska hårt och jag även kände av atmosfären på kontoret.
Då Arcona inte är ett rent arkitektkontor utan även projektleder hela byggprojekt i nära samarbete med kunden redan från idéstadiet till leverans så är det en annan kultur här som jag inte mött tidigare. Vi är så fantastiskt nära varandra på Arcona. På vårt kontor sitter produktionschefer, projektchefer, fastighetsanalytiker, kalkylatorer och installationskonsulter i det öppna landskapet, de finns alla nära till hands för mig och jag finns för dem och vi har en naturlig dialog med varandra, vilket är värdefullt för alla våra projekt. Över lag fick jag ett gott intryck, jag hade praktiserat på ett bygge en sommar och upplevde att det företaget var stelt och styltigt. Arcona är allt annat än det!

Har du gått några kurser?

– Ja det har jag. Jag har gått ett antal Revit-kurser, men i vårt ”A-gäng” på Arcona så söker vi även annan kompetensutveckling genom att åka ut på våra projekt. Vi tar pool-bilen och åker runt och kikar lite, eller så tar vi en gemensam lunch på något intressant ställe där vi till exempel kan diskutera det vackra innertaket i lokalen. Vi gör mycket roligt ihop och är väldigt tighta i vår grupp. Nyligen var hela företaget i Granada i Spanien i fyra dagar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Helt klart ansvarsbiten och vad det gör med min roll. Med ökat ansvar, förtroende och befogenhet så blir jag mer motiverad att skapa en bra produkt. Det är även otroligt stimulerande att få träffa beställare, konsulter och andra arkitekter. Här på Arcona så får vi en hel del interna projektprospekt, men även externa och också från privatpersoner. Vi är inte så många här så vi har förmånen att plocka de mest utmanande projekten, där vi tror att vi kan leverera en riktigt bra slutprodukt. Vi utför alla typer av spännande projekt, vi är stolta över det vi levererar och vi har vår egen stämpel, förstås.

I vår interna grupp så är vi duktiga på att ge feedback och ta till oss varandras åsikter – det är bra. Vi har interna veckomöten där vi går igenom veckan och ser om vi till exempel behöver omfördela uppgifter för att hjälpa varandra, vi går igenom prospekt och diskuterar framtid. Vi arkitekter gör även en hel del vid sidan av våra uppdrag på Arcona. Jag trivs som arkitekt och jag känner att min yrkesroll är över mina egna förväntningar som jag hade när jag gick på A-skolan. Jag trivs verkligen på vårt nya huvudkontor som är aktivitetsbaserat och som uppmuntrar till kreativitet, det är ju, bland andra, jag som fått vara med och gestalta det!

Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut?

– Ha ha ha, det finns inga vanliga dagar på jobbet – och det är ju bra! Innehållet under en dag är allt från möten med beställare och projektörer till att sitta ner och rita uppställningar och allt som finns däremellan. Jag släntrar in vid åtta och börjar dagen med att läsa mail med en kopp kaffe. Många hos oss börjar riktigt tidigt, de som arbetar direkt i byggprojekten kan vara här redan vid sex på morgonen, så på ett annat arkitektkontor skulle jag nog vara en early-bird som kommer vid åtta, men det är jag definitivt inte här. Jag brukar ha en lugn start på dagen med mail och ägnar resten av dagen med möten. Vi har en del möten direkt på projektkontoren och det är kul. Då kommer man ut på plats och får följa byggprocessen.

Hur skiljer det sig att arbeta på Arcona som arkitekt jämfört med på ett större arkitektkontor?

– På Arcona är inlärningskurvan spikrak uppåt då vi får vara med i flera skeden av projekten. Arcona är ju ett företag som huvudsakligen sysslar med fastighetsutveckling i både egen regi och åt kunder och vi genomför även projekten med egna projektörer och egen byggledning. Vi förädlar allt från råvindar till stora kontorsbyggnader. Som arkitekter får vi gestalta, göra 3D-renderingar och alla typ av visualiseringar i informationssyfte. Vi arbetar i Photoshop, Illustrator, Revit, Autocad, ja vi fyller hela perspektivet av intressant mjukvara. Vi kör även med så kallad ”Remote Desktop”, vilket innebär att du kan sitta hemma och jobba om du vill utan att behöva ha all mjukvara på din egen hårddisk. Hos oss har vi stor frihet och kan själv påverka våra egna arbetstider och den egna arbetsbelastningen. Vi är öppna för förändring och alla kan vara med och påverka vårt arbetssätt.

Vem ska söka sig till Arcona?

– Jag ser gärna sökande som tar för sig, det är absolut inget hinder att vara nyexaminerad. Jag känner att jag har kunnat bidra med mycket från min första arbetsdag. Naturligtvis ska man ha känslan för utformning och kreativitet oavsett vilket roll man söker som, det vinner projekten på – folk som vill och vågar tänka fritt!