Mohammed – Produktionschef

Hur hamnade du på Arcona?

Branschen är liten och rykten sprider sig fort. Jag hade under lång tid hört gott om Arcona från flera håll, bland annat genom en nära vän. Efter många år på Peab ville jag prova på något nytt. Arcona kändes då som ett självklart val att kliva över till.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Arcona?

Det är ett bolag som har kapacitet att tävla med de stora jättarna och anta stora projekt, samtidigt som det bibehåller den personliga och ”hemtrevliga” stämningen på hemmaplan. Ledningen har högt i tak och stämningen är prestigelöst. Därutöver måste jag medge att förmånerna är generösa, och det har jag inget emot!

Och vad vore ett jobb utan utmaningar, att vara kreativ och få tänka till lite extra?

Vad är det bästa med ditt jobb?

En enkel fråga som är desto svårare att besvara! Variationen i arbetsuppgifterna, utmaningarna som följer och känslan att se en vision komma närmare verkligheten dag för dag, det är storslaget!
Varje nytt projekt är även unik på sitt sätt. Det blir därför som att börja ett nytt jobb med nya utmaningar och delvis nya kollegor.

Kan du berätta om ditt arbete med nuvarande projekt?

Jag arbetar som produktionschef & BAS-U i projektet på Svea Artilleri som är en kontorsfastighet på Lidingövägen mittemot Östermalms IP. Projektet omfattar ombyggnad, tillbyggnad och utbyggnad av 13.500 kvm kontor. Jag ansvarar också för produktions- och installationsledarna med uppföljning och fokus på arbetsmiljö, samordning, framdrift, planering, kvalité och miljö.

Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut?

Dagen påbörjas rutinmässigt med en varm kopp kaffe, en överblick i mailkorgen och därefter morgonmöte med lagbasarna och produktionsledningen.  På morgonmötet samordnas arbetet bland yrkesgrupperna med uppföljning av produktionens framdrift, mötet avslutas med en gemensam daglig rond med berörda på byggarbetsplatsen. Jag har en övergripande samordningsansvar för att säkerställa produktionens framdrift. Det innefattar allt ifrån tidsplanering, kvalité-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Vilken är den stora utmaningen i ditt arbete?

Att samordna alla faktorer i ett projekt, innefattande resurser, krav, ekonomi och arbetsmiljö för att uppnå målet med att gå från vision till verklighet under en given tidsram.

Hur ser din framtid ut på Arcona?

Jag trivs bra i produktion och tänker fortsätta med det så länge jag kan.

Mohammed Ekk

Att arbeta som produktionschef

Som produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska i form av att lösa problem på en övergripande nivå. Du ansvarar för att byggproduktionen genomförs med lönsamhet, i tid och utan fel vid överlämnande. Du är en nyckelperson i projektets alla skeden; anbudsarbete, projektering, upphandling, byggproduktion, överlämnande, slutreglering och garantitid. Du planerar byggproduktionen och bygger upp ditt team. Du rapporterar direkt till Projektchefen och får stöd av Projektingenjören, vilka du har ett mycket nära samarbete med genom hela projektet. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har några års erfarenhet från byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola eller YH-utbildning. Erfarenhet av BAS-U uppdrag är meriterande, likaså dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande att lösa utmaningar på bästa sätt och förstår vikten av att kunna reflektera och prioritera att organisera för att genomföra din strategi. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.