Fredrik – Projektingenjör

Projektingenjören på Arcona är projektchefens högra hand genom hela projektet. Arbetsuppgifterna är ofta projektanpassade där ansvar ligger på planering, ekonomi, kvalitet och inköp. Fredrik Viklund har arbetat som projektingenjör på Arcona sedan 2010 då han tog civilingenjörsexamen från KTH, Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning Huskonstruktion.

På Arcona kan alla vara med att påverka och det är häftigt.

Känner du att Arcona ser din potential?

– Ja definitivt! Jag blev kontaktad av en av Arconas affärschefer när jag skrev mitt examensarbete på ett av de större företagen. Mitt examensarbete handlade om mängdavtagning från BIM-modeller (Building Information Model) och Arcona ville träffa mig på ett förutsättningslöst möte. Jag minns det mötet som igår, hur jag blev bemött. ”Hej Fredrik!”, det första intrycket var så personligt, jag kände att Arcona var genuint intresserade av mig. Trots att jag inte hade så mycket erfarenhet och snart var nyexaminerad så ville man satsa på mig. Jag anställdes som projektingenjör, och varvade min roll med produktionsledning för att få mer praktisk erfarenhet. Jag har även deltagit i en hel del verksamhetsutveckling på Arcona inom VDC och har samtidigt varit delaktig i att ta fram vårt nya ekonomistyrningssystem, från idéstadiet ända till implementering. Jag känner att min personliga utveckling och karriär endast begränsas av mig själv. På Arcona har vi stora möjligheter att påverka vår egen framtid själva.

Har du gått några kurser under din tid på Arcona?

– Oj, ja ganska många. Jag har gått kurser inom arbetsmiljö BAS-U och BAS-P, Entreprenadjuridik, Tidplaneringsprogram, BIM-verktyg för att nämna några. Just nu går jag en jättespännande utbildning på Stanford University i Kalifornien som sträcker sig över ett år. Vi är fyra från Arcona som deltar. Kursen är på distans, men började med en gemensam uppstartsvecka här i Stockholm med ingenjörer från både Sverige och Norge. Nu arbetar vi individuellt med olika uppgifter som redovisas månadsvis och som sedan sammanställs i en rapport som ska presenteras för respektive företags ledningsgrupp. När kursen är klar är jag certifierad VDC-ingenjör. VDC (Virtuell Design and Construction) är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, effekten av VDC blir en effektivare organisation med kortare beslutsvägar.

Kursen är väldigt bra och stämmer väl överens med vårt arbetssätt på Arcona. I mitt aktuella projekt så arbetar vi fullt ut med VDC vilket inkluderar så kallade ICE-möten(Integrated Concurrent Engineering) där vi effektivt håller i beslutsfattande möten och driver processen raskt framåt.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Jag trivs med att komma igång tidigt på morgonen, då hinner jag förbereda dagens möten och kan strukturera upp min tid på ett bra sätt. Jag prioriterar och arbetar med checklistor för att inte tappa något på vägen. Är jag i ett pågående projekt så kan jag vara delaktig i allt från projekteringsarbete till dagens produktionsplanering. Vissa förmiddagar kan jag ha planerat in förberedande inköpsarbete och eftermiddagen med anbudsgenomgångar med potentiella entreprenörer för projektet. Löpande så arbetar jag med projektets ekonomistyrning, vilket är till största del administrativt. Till det hör fakturahantering mot kund och leverantörer med slutkostnadsprognoser som jag sammanställer i rapporter och redovisar för kund tillsammans med min projektchef. I slutet av projektet är min uppgift att hjälpa till med slutregleringar så vi snabbt kan stänga böckerna. Det gäller att vara noggrann, arbeta systematiskt och ha god planering i min roll då jag har många bollar i luften samtidigt inom mina kunskapsområden.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Arcona?

– Det skulle vara att få ha fria händer och att få växa med ökat förtroende och ansvar. Jag känner att jag lär mig så mycket av nya utmaningar och jag har alltid haft uppbackning i de beslut jag fattat. På Arcona kan alla vara med att påverka och det är häftigt. Jag tycker också att arbetskamraterna är väldigt bra på Arcona, där alla bidrar och är aktivt delaktiga. Alla har vi olika bakgrund, ålder och erfarenheter, så att komma som nyexad, som jag gjorde är absolut inget hinder. Sedan få jag inte glömma bort våra projekt. Vi arbetar med så spännande och varierande projekt!

Fredrik arbetar nu som projektchef.

Att arbeta som Projektingenjör

Att vara Projektingenjör är vår mest komplexa befattning på Arcona och därför projektanpassas ansvarsuppgifterna beroende på projektstorlek och antalet av ansvarsprojekt. Som projektingenjör på Arcona samordnar du projektets ekonomistyrning och i vissa fall inköp. Du är stationerad på det aktuella större projektet, eller på flera mindre projekt samtidigt, där du säkerställer att vi arbetar efter Arconas standarder gällande ekonom, inköp och kvalitet. Du sammanställer månatliga slutkostnadsprognoser både för kund och internt där du bilägger underlag till vår ekonomiavdelning för kundfakturan. Du är samtidigt ett stöd i vårt ekonomistyrningsprogram MAP och coachar gärna dina kollegor i vårt arbetssätt. Dina arbetsuppgifter är administrativa och kräver noggrannhet och intresse för siffror. Du kommer att vara aktiv i både upphandling och slutreglering av konsulter, entreprenörer och leverantörer. I vissa projekt kommer du även att vara Kvalitets- och Miljöansvarig. Du är delaktig i projektets alla skeden; anbudsarbete/kalkylskede, projektering, upphandling, byggproduktion, överlämnande, och slutreglering. Du rapporterar direkt till Projektchefen som du har ett mycket nära samarbete med genom hela projektet. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har några års erfarenhet som entreprenad-/projektingenjör, projekteringsledare, inköpare eller dig som arbetat i en ledarroll inom produktion, samt har en byggteknisk eller ekonomisk utbildning från högskola. Tidigare Kvalitets- och miljöansvar och/eller inköpsarbete är meriterande, likaså VDC- erfarenhet samt dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Du har en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift och trivs med att coacha och stötta din omgivning så att ni tillsammans i projektet når bästa resultat. Du är lyhörd för kundens önskemål tillika vårt ständiga förändringsarbete på Arcona. Du är analytiskt lagd, drivande och trivs med att arbeta självständigt. Du tycker om att planera och är kostnadsmedveten samtidigt som du triggas av att förhandla fram den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.