Arcona besöker Wiklunds återbrukshubb – här skapas nya möjligheter för återbruk

En av Arconas samarbetspartners är Wiklunds Åkeri som finns i Stockholm och Uppsala. I Stockholm har Wiklunds en återbrukshubb och här samlas mycket av det material som tidigare gick till avfall, men som nu tas om hand och hittar nya köpare. Victoria Lidfeldt, inköpschef på Arcona besökte hubben där Magnus Rödin, konceptansvarig för avfallsminimering och återbruk och Niklas Blomberg, marknads- och försäljningschef berättar om den lyckosamma etableringen.

För att nå klimatmålen behöver byggbranschen söka nya vägar att återbruka och minimera avfallet. År 2030 ska 70 procent av allt avfall återvinnas eller återanvändas enligt EU:s mål och bygg – och rivningsbranschen står för 30 procent. Hållbarhet och återbruk står högt på Arconas agenda och samarbetet med Wiklunds är en viktig pusselbit i arbetet med att hitta klimatsmarta lösningar.

Wiklunds arbetar med en rad olika logistiklösningar för byggbranschen och har sedan drygt två år tillbaka etablerat en tjänst för att minimera avfallet och en återbrukshubb. I återbrukshubben finns överblivet material som kan användas i nya byggprojekt.

”Vi måste minska avfallet för klimatet och det är grunden till vår tjänst för avfallsminimering och återbrukshubb”

Bygg- och fastighetsbranschens avfall minskar inte i den takt EU vill, så vi bestämde oss för att hjälpa till ytterligare med att nå målen. Nu har tjänsten för avfallsminimering och återbrukshubben varit igång i 2,5 år och utvecklingen ser väldigt ljus ut, säger Niklas Blomberg.

Magnus Rödin instämmer i att utvecklingen är positiv och att fler och fler byggentreprenörer och fastighetsägare får upp ögonen för tjänsten och hubben. Sedan starten har man i hubben cirkulerat runt 620 ton material som annars hade blivit avfall.

Allt material som går till återbruk avräknas från kilona byggentreprenören materialåtervinner med tjänsten. Med tjänsten kan kunderna också se en tydlig kostnadsbesparing samtidigt som redovisad miljödata vilket skapat positiv respons.

”Wiklunds återbrukshubb gör det enklare att se vilka material som ofta blir över”

De berättar att tidigare gick mycket nytt material till avfall, nu tas materialet om hand och hittar nya köpare. Magnus Rödin arbetar dagligen med konceptet och har kontakten med kunderna.

-Vi lär oss verkligen vilka material som det finns intresse för och hur efterfrågan ser ut. Vi för statistik på vad som materialåtervinns, vad som kasseras och vad som återbrukas. Det ger oss och våra kunder värdefull kunskap för kommande byggprojekt.

För första gången så får kunderna information om vilka material som har beställdes i för stor mängd.

-Den informationen har tidigare försvunnit i avfallsmängderna, nu kan vi återkoppla till kunden och kunden kan därefter ta med sig informationen in i nästa projekt. Då har man bättre möjlighet att säkerställa att man ligger på rätt nivåer på material redan från början, fortsätter Niklas Blomberg.

Tjänsten för avfallsminimering är ett steg i rätt riktning för att komma närmare klimatmålen. När det kommer till återbruket är de överens om att det behövs fler åtgärder som förenklar processen.

Victoria Lidfeldt besöker Wiklunds återbrukshubb

”Tidig samverkan och tydlig kommunikation i hela kedjan är nyckelfaktorer”

För att minska avfallet behöver ledningen bli tydligare i sin kommunikation ut till projekten så att alla vet hur de ska hantera det överblivna materialet. Många är redan duktiga på det, men det behövs mer och bättre kommunikation om vi ska få till ett riktigt bra flöde.

En annan nyckelfaktor är samverkan i tidigt skede för att lyckas med resultatet. Det gäller att identifiera hur stor mängden avfall blir i ett tidigt skede och i samverkan hjälpas åt med att återbruka. Om vi tillsammans med byggherren och byggentreprenören sitter ner tillsammans och diskuterar spelplanen i ett tidigt skede har vi helt andra förutsättningar att lyckas med återbruk och samtidigt spara pengar i projekten. Oftast kommer vi in sent i processen, när det är stressigt och många beslut ska fattas på kort tid. Då är det lätt att återbruksfrågan rinner ut i sanden.

Vi behöver underlätta processen för återbruk och en lösning kan vara en digital plattform för alla webbsidor som finns för överblivet material. Det skulle underlätta för alla i branschen och öka takten på återbruket anser Magnus Rödin.

”En gemensam målbild där alla förstår vikten av återbruk”

Victoria, Niklas och Magnus är överens om att alla behöver mer kunskap när det gäller återbruk.

Vi är väldigt nya inom det här, alla ute på byggprojekten har inte återbrukat tidigare, så det är superviktigt att alla på byggprojekten förstår vikten av återbruk av material. Vi måste spara på planetens resurser och det är så otroligt viktigt att vi alla bidrar i stort och smått för en hållbar framtid, avslutar Victoria.