Arcona bygger om och till Vasa Real

Arcona har fått i uppdrag av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) att bygga om och till Vasa Real vid Odenplan i Stockholm. Projektet är en utförandeentreprenad som påbörjas i januari 2021 och ska vara färdigställt till skolstarten hösten 2023. Skolan kommer ha pågående verksamhet under projekttiden och kontraktssumman är på 255 MSEK.

Befolkningen ökar på Norrmalm i Stockholm främst i de norra delarna med Hagastaden där nybyggnation av bostäder sker i större omfattning. Skolan Vasa Real, som är grönklassad av Stockholms stadsmuseum, består idag av två byggnader som nu ska byggas om och till för framtiden och elevantalet beräknas öka från dagens 810 till 1320.

Den befintliga utbyggnaden från 60-talet mot Dalagatan får en påbyggnad uppåt i tre plan och mot denna byggnad tillkommer ett nytt hus med fyra våningar. Byggnaden kommer bland annat att inrymma en 9-avdelningsförskola för 162 barn och på taket skapas dessutom ett pedagogiskt rum innehållande fotbollsplan och lekytor. Vasa Reals kök och matsal kommer genomgå en totalrenovering och få en kapacitet på 2.700 portioner. Skolan kommer att inrymma en delbar idrottssal med åtta omklädningsrum under mark. Idrottssalarna kommer även att användas av omkringliggande kommunala skolor samt vara tillgänglig för föreningar via idrottsförvaltningen.

– Vi är otroligt glada och stolta över vårt samarbete med SISAB och utbildningsförvaltningen i ytterligare ett fint projekt som Vasa Real, säger Lars Karlström, projektchef på Arcona. Vi kommer göra allt för att skapa en fantastisk skola och bidra till att fler elever får en stimulerande miljö för sitt lärande. Skolan kommer vara i drift under hela entreprenadstiden vilket kommer innebära stort fokus på logistik, arbetsmiljö och på tredje-man.

– SISAB och utbildningsförvaltningen ser fram emot att få att förverkliga våra planer för Vasa Reals elever och personal tillsammans med Arcona. Det är ett fint projekt där alla inblandade har ett stort gemensamt ansvar inför barnen och Stockholms stad., säger Per Lundvik, projektansvarig på SISAB.

För SISAB bygger Arcona även Skanskvarnsskolan i Årsta och nyligen slutfördes bygget av Framtidens förskola Blågull i Hässelby. För ca ett år sedan avslutades en omfattande renovering av Östra Reals gymnasium i Stockholm, även den åt SISAB.

Vid frågor kontakta

Lars Karlström, projektchef Arcona, lars.karlstrom@arcona.se tel. 08-601 21 28
Per Lundvik, projektansvarig SISAB, per.lundvik@sisab.se, tel 08-508 422 20