LEDA – LEverantörsDialog Arcona

Det blev en fantastisk uppslutning på vår LEDA (LEverantörsDialog Arcona) den 5 november på Arconas huvudkontor i Stockholm. En eftermiddag då vi bjöd in våra entreprenörer och några av våra kunder till en dialog om hållbara arbetsvillkor och sund konkurrens.

Efter information om nuläget från Fair Play Bygg och Skattemyndigheten konstaterades vid en frågestund att deltagarna:

 • upplever att Beställaren ställer mer krav och att de ställda kraven kontrolleras i större utsträckning de sista två åren men att situationen inte förändrats i branschen.
 • upplever att Begränsning med ”UE i två led” och ”Oannonserade kontroller på byggarbetsplatser” bidragit mest till hållbara arbetsvillkor och sund konkurrens.

Och även:

 • att 74% av deltagarna har misstänkt brottslig verksamhet på eller i anslutning till en byggarbetsplats.
 • att 19% av deltagarna har misstänkt att de anlitat arbetskraft med svarta löner.
 • att deltagarnas bästa tips till oss bland annat är
  • att vi bör bli duktigare på kostnadsnedbrytning och anbudsutvärdering – vi bör bli bättre på att ta reda på vad vi betalar för. Är det rimliga timkostnader? Köp inte orimligt billigt!
  • att vi ska göra oannonserade kontroller av ID06 på byggena.
  • att vi ska kontrollera så att ID06 och identiteten stämmer överens vid inskrivning.
  • att vi ska fortsätta att informera likt dagens övning med Skattemyndigheten och Fair Play Bygg.
  • att vi ska informera om vart man ska vända sig om man misstänker svarta löner.

Jag tycker vi på Arcona ska vara stolta över att vi kämpar i frågan om hållbara arbetsvillkor och sund konkurrens och verkligen tar den på allvar! Vi bjuder in våra entreprenörer för att informera om ett nuläge och att vi tillsammans tar frågan på allvar samt att vi gör leverantörsbedömningar och ställer krav på UE i maximalt två led.

För att göra ännu lite mer kommer vi inom kort sätta upp skyltar från Fair Play Bygg på alla våra arbetsplatser invid våra arbetsplatsskyltar.

Victoria Lidfeldt
Inköpschef

Bilder från eftermiddagen – Fotograf: baraBild.se