Arcona stöder Trygga Barnen

I år väljer Arcona att stödja Trygga Barnen.

Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Deras syfte att stötta barn och unga som har en nära anhörig som har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. De informerar också om barns rätt som anhöriga och lyfter målgruppens röst i samhället. Visionen är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Läs mer om Trygga Barnen.

Så här skriver Trygga Barnen om vårt samarbete:

”Vi är så glada och stolta att vi nu har gått in i ett samarbete med Arcona, där kan vi prata riktiga samhällsbyggare som tar sitt ansvar. Deras slogan ”Först bygger vi människor, därefter team och sedan hus” är på riktigt. Tack Arcona för att ni gör ett så fantastiskt arbete, tillsammans ser vi till att fler barn och unga får en trygg uppväxt.”