Vi är på LAVA!

Torsdagen den 8 februari träffas vi på LAVA, KTH Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag.
Vi finns på plats kl 10-16 och hoppas få se dig där!

Välkommen till monter 7 i Panorama.

Läs mer om LAVA