Arcona rustar upp två vårdbyggnader på Södersjukhuset

Arcona har fått i uppdrag av Region Stockholms fastighetsbolag Locum att genomföra en omfattande upprustning av två vårdbyggnader på Södersjukhuset. Projektet som är en utförandeentreprenad, utgör en yta om cirka 11 300 kvadratmeter och pågår under 2024 och 2025.
Kontraktsvolymen är på cirka 300 MSEK.

Upprustningen av byggnaderna 17 och 18 är av strategisk betydelse för att möta dagens krav på moderna vårdavdelningar och vårdfastigheter. De två byggnaderna kommer att omvandlas för att inhysa 168 nya enkelrum samt för att erbjuda förbättrade planlösningar och uppgraderade tekniska system.

Förberedande arbeten, inklusive förstärkning och rivning, har redan inletts på Södersjukhusets byggnader 17 och 18. Arconas uppdrag kommer att omfatta en rad arbetsområden, från rumsbildning till installationsarbeten, med fokus på att säkerställa att byggnaderna lever upp till de höga standarder som krävs inom sjukvården.

– Vi på Arcona är oerhört stolta över att ha erhållit detta uppdrag och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Locum igen efter ett lyckat genomförande av den intilliggande byggnaden 72 som flera i vår nuvarande organisation var med och färdigställde för drygt fem år sedan, säger Andreas Asplinger, affärschef Arcona

 

Illustration: Tengbom

 

Vid frågor kontakta
Andreas Asplinger, affärschef Arcona, andreas.asplinger@arcona.se tel. 08-510 02 294
Lars Netzell, projektchef Locum, lars.netzell@regionstockholm.se tel. 08-123 174 68